.

Realisaties, foto's en contactgegevens

GSM: +32 (0)495 53 60 80

'.$image['title'].'

Bomen snoeien, bomen vellen, boomverzorging van Antwerpen tot Brussel

 

Bomen snoeien, vellen, kappen of rooien


Bomen vellen

Bomen snoeien

Frezen stronken

 

 

Boomadvies, VTA-controle (inspectie) en boomtaxatie

Advies bomen

VTA-controle

Boomtaxatie

 

Bomen planten of verplanten, verankeringen en standplaatsverbetering


Bomen planten

Bomen verplanten

Standplaatsverbetering


U kan op ons beroep doen voor al onze boomverzorging en boomwerken, zowel voor snoeien, rooien als vellen, in de regio's Antwerpen, Leuven en Brussel, alsook Turnhout en omgeving.

Wij zorgen voor blije bomen van de wortels tot de kruin.Realisaties en foto's van bomen snoeien, vellen en andere boomwerken

Boomverzorger b-Tree is gespecialiseerd in alle moeilijke bomen.
Ook stormschade opruimen en andere boomwerken.

Geen boom is te hoog, geen klus te zwaar voor boomverzorger Bert Janssens en zijn b-Tree-team: wij zetten alle gespecialiseerd materiaal en geavanceerde klim- en afvangtechnieken in om elke boom efficiënt en veilig te snoeien, te vellen, kappen of rooien.

Ook als wij er niet bij kunnen met een telescoopkraan of hoogtewerker. Ook ruimen wij uw boom of bomen op na een storm (stormschade opruimen van alle aard).

Veiligheid van de werken en de gezondheid van de boom staan daarbij altijd voorop.

b-Tree is boomverzorging met passie voor alle bomen en hun omgeving; zowel bij snoeien, vellen, kappen, aanplanten als advies.

U kan op al onze boomwerken rekenen in de omgeving Antwerpen, groot Leuven, Vlaams- en Waals Braband alsook de zone rond Brussel en Trunhout.

Wie is Bert Janssens?

Boomverzorger in actie (in kruin van boom)

Waarom zou u kiezen voor b-Tree boomverzorging?

 1. Uitzonderlijke kennis en knowhow
  Wij starten ons advies of snoeien van de boom  met een grondige analyse van de boom en houden rekening met uw wensen. Want de natuur is heel complex en alleen met kennis van zaken krijg je de beste lange termijn-oplossing. Daarom luisteren wij aandachtig én onderzoeken wij wat jouw boom nodig heeft.
 2. Veiligheid staat voorop, zeker bij vellen, kappen of rooien van een grote boom, maar ook bij alle andere boomwerken
  Een groot deel van ons werk bestaat uit het garanderen van uw en onze veiligheid. Een topprioriteit wanneer je werkt met kettingzagen, vallende takken en gevaarlijke bomen. Vertrouw op het VOL-VCA-certificaat en ECC-certificaten van zaakvoerder Bert en zijn bekwaamheidsattesten. Het rooien van bomen en snoeien van bomen vereist vakkenis en kunde.
 3. Duurzaam boombeheer en bosbeheer
  Wij hebben een hart voor hout. Dat betekent dat wij werken in functie van een gezond en veilig boombestand. Voor elke boom ontwikkelen wij een doordachte middellange en lange termijnvisie. Dat loont voor u en de natuur, vandaag maar ook binnen 10 of 20 jaar. Kennis van VTA en MTA is crusiaal om een doordachte langetermijnvisie te kunnen uitwerken.
 4. Keurig werk van topkwaliteit
  Vertrouw op ons deskundige advies en vakmanschap voor veilige, gezonde bomen. Wij werken met respect voor de natuur en onze klanten. En wij laten jouw tuin, parktuin of groendomein keurig en opgeruimd achter: wij voeren je houtafval weg of verwerken het vakkundig.
 5. Goed geolied team
  Een kleine, gepassioneerde ploeg met kennis van zaken. Dat is de kern van b-Tree boomverzorging. Wij zijn perfect op elkaar ingespeeld. En zaakvoerder Bert is de drijvende kracht die elke boomklus in goede banen leidt, met een groot, groen hart en een ijzeren veiligheidsbeleid. Het b-Tree team van boomchirurg Bert Janssens doet alle boomverzorgingswerken tot in de puntjes.
 6. Over een grote regio beschikbaar
  Ons team is beschikbaar voor gans de provincies Antwerpen, Vlaams Brabant en Waals-Brabant, Brussel, alsook de omgeving van groot Leuven en de omgeving groot Turnhout. Voor de verschillende regio's dient u wel rekening te houden met dikwijls verschillende regelgeving betreffende het rooien van bomen. Voor de stad Antwerpen en omgeving is de regelgeving verschillend dan deze voor Brussel en de randsteden. Ook Leuven heeft andere regelgeving rond het vellen van bomen.

 

 

 

Enkele van onze realisaties en boomverzorgingswerken van Antwerpen over Turnhout en Leuven tot Brussel

Hieronder vind u enkele van onze realisaties met steeds een link naar de foto’s. Alsook een woordje uitleg over het hoe en waarom van de boomverzorgingswerken.

Standplaatsverbetering van een liriodendron tulipifera te Lier

De door een parasitaire schimmel aangetaste maar vitale Liriodendron Tulipifera uit Lier werd niet afgeschreven, en er werd besloten de boom niet te vellen, maar er werd een standplaatsverbetering uitgevoerd. Dit zal de parasitaire zwam niet doden of laten verdwijnen, maar het zal de boom sterker maken zodat hij meer weerstand kan bieden aan de aantasting en veel langer zal leven. Tot op heden met success! Een jaar later zien we een fel toegenomen callusvorming van het aangetaste stamdeel.

Vellen van een door reuzenzwam aangetaste Amerikaanse eik te Hever, Boortmeerbeek

Een zeer grote Amerikaanse eik te Hever (Boortmeerbeek) met standplaats te midden van een grote parking welke door een reuzenzwam (parasitaire zwam) werd aangetast en volledige topsterfte vertoonde, werd om veiligheidsredenen gerooid (geveld). Na het vellen werd de stronk uitgefreesd, en bleek dat meerdere gestelwortels reeds hellemaal waren aangetast. Al het hout werd verzaagd tot brandhout voor de klant.

Snoeien van bol-esdroons en kleine beuk te Schiplaken, Boortmeerbeek

Zowel de esdoorns als de beuk met achterstallige snoei werden terug in vorm gesnoeid. De bol-esdoorns zijn nu terug perfect rond en mooi dichtgegroeid, alsook de beuk. Achterstallige snoei word best vermeden omdat het niet steeds mogelijk is om in één snoeibeurt alles opnieuw in vorm te brengen.

Vellen van een aangetaste paardenkastanje te Berchem, Antwerpen

Een door honingzwam aangetaste en verzwakte paardenkastanje uit Berchem (Antwerpen) werd geveld omwille van veiligheidsredenen. De paardenkastanje was tevens getroffen door bloedingsziekte, wat wees op verzwakking. Nadien werd de boom slachtoffer van honingzwam, welke parasitaire schimmel de boom reeds stevig had aangetast aan de stamvoet.

De aanleg van verharding rondom de boom (en over gans de wortelzone van de boom) is deze boom fataal geworden. De boom verzwakte hierdoor, kreeg bloedingszieke en werd nadien aangetast door honingzwam.

Vellen van bomen te Schilde

Enerzijds werden bomen (sparren) geveld als dunning in deze parktuin, ten voordele van het inlandse loofhout. Anderzijds werden bomen die dreigden in het open water te vallen, geveld en weggetakeld met touwtechniek en winchtechnieken. De takken werden gehakseld, en het stamhout werd verzaagd tot pasklaar brandhout voor de klant. Het hakselhout doet nu dienst als bodemverbeteraar voor de vaste planten in de perken.

Vellen van bomen in voortuin en achtertuin voor het aanleggen van een nieuwe tuin te Keerbergen

Deze bomen werden geveld voor heraanleg van de tuin. De toekomstbomen werden behouden. De aangetaste bomen, schuine bomen met grote kans op stambreuk of kroonbreuk en invasieve bomen werd besloten deze te vellen en deze bomen werden verwijderd. Er werden Amerikaanse vogelkersen, grove dennen met zware scheefstand en amerikaanse eiken die overhingen tot bij de buren geveld. Alle stammen en dikke takken werden verzaagd tot brandhout voor de klant. Vergunning werd verleend door Keerbergen en ANB.

Vellen van een boom, Fraxinus Excelsior, te Mol

De es uit Mol die door honigzwam in de stamvoet volledig was aangestast en uitgehold, werd gekapt omwille van veiligheidsredenen. Daar deze boom een zware scheefstand had, en dit in de richting van een openbaar wandelpad waar dagelijks (ook bij slecht weer) wandelaars passeren, werd in samenspraak met de lokale politie en burgemeester de noodvellingsprocedure toegepast. Op de laatste foto's kan u naast de holte ook zien dat reeds meer dan 50% van de houtsterkte is verdwenen (u ziet dit aan de demarcatiezone of afgetekende lijn in het hout). Nog lager naar het maaiveld toe, was er nog minder gezond hout over (werd gemeten met prikstok).

Vellen van een boom te Heist-op-den-Berg

Ook hier (net zoals in Berchem) betreft het een paardenkastanje die door honingzwam stevig was aangetast. Er werd besloten de boom te vellen om veiligheidsredenen, wat achteraf zeer dringend bleek. De stamvoet van de boom was heel erg zwaar aangetast en het zou niet lang meer geduurd hebben of de boom was onder zijn eigen gewicht gevallen.

Snoeien van een treurwilg te Heist-op-den-Berg

De treurwilg met standplaats naast een garage werd te groot voor de tuin en werd herknot. Om de boom te kunnen snoeien moesten de grote takken afgevangen worden met afvangtechniek om alles schadevrij te laten verlopen. Op de laatste foto kan u de boom zien een jaar na de snoeibeurt.

Uifrezen van boomstronken te Antwerpen, Berchem, Wilrijk, Putte, Beerzel en Itegem

Op nog vele meer plaatsen dan hierboven vermeld werden door ons stronken (boomstronken) uitgefreesd en werd er al dan niet terug ingezaaid met gazon (in samenspraak met onze klanten). Wenst u een super keurige afwerking, dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Snoeien en vellen van bomen langsheen de openbare weg met hoogtewerker te Geel

Voor het bekomen van een zeer grote vrije doorgang langsheen de openbare weg naar het kanaal, werden enkele bomen geveld en andere gesnoeid. Dit was nodig om een speciaal transport van een zeer grote industriële ketel over de weg mogelijk te maken. Er werd een compensatievergoeding betaald aan de overheid om enkele bomen te mogen vellen (voorwaarden kapvergunning).

Demonstratie veilig vellen van een boom voor Natuurpunt te Putte

Op vraag van de Natuurpunt-vereniging te Putte (en Beerzel) werd een demonstratie gegeven over het veilig vellen van een boom. De velling van de Amerikaanse eik maakte deel uit van het bosbeheerplan (verwijderen invasieve bomen).

Tijdens de demonstratie van het veilig vellen, werd over alle stappen van de velling uitgebreid uitleg gegeven aan de leden van Natuurpunt.

Volgende stappen kwamen aan bod: het inspecteren van de te vellen boom, het nagaan van de aanwezigheid van de vergunning om te mogen kappen, natuurlijke valrichting van de boom, gewenste valrichting van de boom, het bespreken van de mogelijke vel methoden, het controleren van de kettingzaag, het controleren van de benodigde PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) en hun staat, het vrijmaken van de werkomgeving, het kiezen en vrijmaken van de vluchtwegen, het maken van de valkerf, het verwittigen van omgeving juist voor de velling plaatsvindt, het maken van de velsnede, het onttakken van de stam en tenslotte het opruimen van de werkomgeving.

Vellen van een zwaar aangetaste boom te Tremelo

De Amerikaanse vogelkers behoort tot één van onze meest invasieve boomsoorten. Dit exemplaar werd jaren geleden ter hoogte van de stamvoet erg zwaar gesnoeid (erg foute actie). Deze grote snoeiwonde was geïnfecteerd geraakt door zwavelzwam (te zien aan het vruchtlichaam en de in het hout aanwezige myceliumplaten van de zwavelzwam). Omwille van veiligheidsredenen moest de boom geveld worden.

 

 
Facebook en Google+ iconen

Copyright 2013-2017 b-tree.be| Disclaimer | © Copyright| Webdesign by Ozalith.be