.

email-GSM-foto's-realisaties-contactformulier-routebeschrijvingen

GSM: +32 (0)495 53 60 80

'.$image['title'].'

Boomverzorging, advies, snoeien en vellen van bomen en vooral veel expertise - Antwerpen tot Brussel

b-Tree boomverzorging zorgt voor blije bomen van de wortels tot de kruin en u kan daar iedere dag mee van genieten.

Met onze verregaande kennis over bomen, schimmels en paddenstoelen of zwammen kunnen wij uw probleem steeds oplossen en u het beste advies geven met het beste lange termijn resultaat.

Twijfel niet ons vrijblijvend te contacteren voor de beste zorgen voor uw bomen en hun omgeving.

 

 

Bomen vellen, kappen, bomen snoeien en stormschade opruimen

Bomen vellen

Bomen snoeien

Frezen stronken

 

 

Boomadvies, VTA-controle, inspectie, boomtaxatie

Advies bomen

VTA-controle

Boomtaxatie

 

Bomen (ver)planten, verankeringen en standplaatsverbetering


Bomen planten

Bomen verplanten

Standplaatsverbetering

 

Standplaatsinrichting en standplaatsverbetering behoren tot onze volwaardige taken in de boomverzorging. De conditie van de wortels vormen de basis van wat uw boom u bovengronds laat zien.

Door onze contacten met een netwerk aan top-specialisten, ook in het buitenland, en de continue bijscholing van iedereen is expertise steeds gegarandeerd.

U kan op ons beroep doen in de regio's Antwerpen, Leuven en Brussel, alsook Turnhout en omgeving. Wij rijden tot waar u ons nodig heeft.

Moeilijke bomen vellen, snoeien, stormschade opruimen, waarom b-Tree, realisaties en vacatures


Boomverzorger b-Tree is gespecialiseerd in alle moeilijke bomen.
Ook stormschade opruimen en andere boomwerken.

Geen boom is te hoog, geen klus te zwaar voor boomverzorger Bert Janssens en zijn b-Tree-team: wij zetten alle gespecialiseerd materiaal en geavanceerde klim- en afvangtechnieken in om elke boom efficiënt en veilig te snoeien, te vellen, kappen of rooien.

Ook als voor het vellen of snoeien de telescoopkraan of hoogtewerker er niet bij kunnen.

Ook ruimen wij uw boom of bomen op na de storm (stormschade opruimen alle aard) en dit tussen Antwerpen, Leuven en Brussel.

Veilig werken en de boom gezondheid zijn daarbij altijd prioritair.

b-Tree is passie in boomverzorging voor alle bomen en hun omgeving; zowel bij snoeien, vellen, kappen, aanplanten als advies.

U kan op al onze boomwerken en boomverzorging rekenen in de omgeving Antwerpen, groot Leuven, Vlaams- en Waals Braband alsook de zone rond Brussel en Trunhout.

Wie is Bert Janssens?

Boomverzorger in actie (in kruin van boom)

Waarom zou u b-Tree boomverzorging kiezen?

 1. Uitzonderlijke kennis en knowhow en de juiste keuze tussen snoeien en vellen
  Ons advies of boom snoeiwerken starten bij grondige boomanalyse waarbij uw wensen zoveel mogelijk uitgevoerd worden. Want de natuur is heel complex en alleen door kennis krijg je de beste langetermijn oplossing. Daarom luisteren wij aandachtig én onderzoeken wij wat u en jouw bomen nodig hebben.
 2. Betrouwbaar werken staat voorop, zeker bij vellen, kappen of rooien grote bomen, maar ook bij alle andere boomwerken
  Ons werk is uw en onze veiligheid garanderen. Topprioriteit wanneer je kettingzaagwerk doet tussen vallende takken en gevaarlijke bomen. Vertrouw op Bert's VOL-VCA-certificaat en ECC-certificaten en zijn bekwaamheidsattesten. Bomen rooien en bomen snoeien vereist vakkenis en kunde.

  Om een tipje van de sluier op te lichten kan u zien dat wij uitgebreid voorbereid zijn om een boom veilig te vellen.
 3. Duurzaam boombeheer en bosbeheer
  Wij hebben "hart voor hout". Een gezond en betrouwbaar bomenbestand is ons doel. Voor alle bomen ontwikkelen wij  doordachte middellange en lange termijnvisies. Dat loont voor u en de natuur, vandaag maar ook binnen 10 of 20 jaar. VTA en MTA kennis is crusiaal om de doordachte langetermijnvisie te kunnen uitwerken.
 4. Keurig werk - enkel topkwaliteit
  Vertrouw op ons deskundige advies en vakmanschap voor betrouwbare, gezonde bomen. Wij werken met respect voor de natuur en onze klanten. En wij laten jouw tuin, parktuin of groendomein keurig en opgeruimd achter: wij voeren je houtafval weg of verwerken het vakkundig.
 5. Goed geolied team
  De kleine, gepassioneerde ploeg met kennis en ervaring. Dat is de kern van b-Tree boomverzorging. Wij zijn perfect op elkaar ingespeeld. En zaakvoerder Bert is de drijvende kracht die elke boomklus in goede banen leidt, met zijn groot, groen hart en zijn ijzeren veiligheidsbeleid. Het b-Tree team en boomchirurg Bert Janssens doen alle boomverzorgingswerken tot in de puntjes.
 6. Over een grote regio beschikbaar
  Ons team is beschikbaar in gans de provincies Antwerpen, Vlaams Brabant en Waals-Brabant, Brussel, alsook de omgeving Leuven en omgeving Turnhout. Bij de verschillende regio's dient u wel rekening te houden met dikwijls verschillende regelgeving betreffende bomen rooien. De regelgeving stad Antwerpen en omgeving is verschillend t.o.v. Brussel en de randsteden. Ook Leuven heeft andere regelgeving rond bomen vellen.

 

 

 

Realisaties en boomverzorgingswerken van Antwerpen over Turnhout en Leuven tot Brussel

Hieronder vindt u realisaties en snelkoppelingen naar de foto’s. Alsook een woordje uitleg over het hoe en waarom van de boomverzorgingswerken.

Standplaatsverbetering liriodendron tulipifera te Lier (Antwerpen)

Na VTA-contorle en grondige inspecties werd de door parasitaire schimmels aangetaste maar vitale Liriodendron Tulipifera uit Lier niet afgeschreven, noch als gevaarlijke boom bevonden. Er werd besloten de boom niet te vellen, maar er werd een standplaatsverbetering uitgevoerd. Kroon- of kluitverankering was niet nodig.

Standplaatsverbetering boom te Lier

Dit zal de parasitaire zwam niet doden of laten verdwijnen, maar zal de boom sterker maken zodat hij meer weerstand kan bieden tegen de aantasting en veel langer zal leven. Tot op heden erg successvol. Eén jaar later zien we fel toegenomen callusvorming op het aangetaste stamdeel.

Vellen door reuzenzwam aangetaste Amerikaanse eik te Hever, Boortmeerbeek

Vellen of rooien boom (amerikaanse eik) te Boortmeerbeek

De zeer grote Amerikaanse eik te Hever (Boortmeerbeek) met standplaats te midden een grote parking welke door reuzenzwam (parasitaire zwam) werd aangetast en volledige topsterfte vertoonde, werd om betrouwbaarheidsredenen gerooid (geveld).

Vellen of rooien van een boom (amerikaanse eik) te Boortmeerbeek - uitzicht na het vellen (keurig opgekuiste omgeving)

Na het vellen werd de stronk uitgefreesd, en bleek dat meerdere gestelwortels reeds hellemaal waren aangetast. Al het hout werd verzaagd tot brandhout voor de klant.

Dood houd snoeien was niet meer aan de orde. Merk ook op dat je door te snoeien zieke bomen niet gezond kan maken. Integendeel. Vellen was hier de enige oplossing, de boom stond als het ware bijna los in de grond.

Snoeien bol-esdroons en kleine beuk te Schiplaken, Boortmeerbeek

Zowel de esdoorns als de beuk met achterstallige snoei werden terug in vorm gesnoeid. De bol-esdoorns zijn nu terug perfect rond en mooi dichtgegroeid, alsook de beuk. Achterstallige snoei word best vermeden omdat het niet steeds mogelijk is om in één snoeibeurt alles opnieuw in vorm te brengen.

Vellen aangetaste paardenkastanje te Berchem, Antwerpen

De door honingzwam aangetaste en verzwakte paardenkastanje uit Berchem (Antwerpen) werd geveld om betrouwbaarheidsredenen. De paardenkastanje was tevens getroffen door bloedingsziekte, wat wees op verzwakking. Nadien werd de boom slachtoffer van honingzwam. De parasitaire schimmel had de boom reeds stevig aangetast aan de stamvoet.

Klimmend vellen of rooien van een paardenkastanje te Berchem - afvangen van een zwaar stuk stam

De aanlegde verharding rondom de boom (en over gans de wortelzone) is deze boom fataal geworden. Hierdoor verzwakte de boom, kreeg bloedingszieke en honingzwamaantasting.

Vellen bomen te Schilde (Antwerpen)

Enerzijds werden bomen (sparren) geveld als dunning in deze parktuin, ten voordele van het inlandse loofhout. Anderzijds werden bomen die dreigden in open water te vallen, geveld en weggetakeld met touwtechniek en winchtechnieken. De takken werden gehakseld, en stamhout werd verzaagd tot pasklaar brandhout voor de klant. Het hakselhout doet nu dienst als bodemverbeteraar voor de vaste planten in de perken.

Vellen bomen in voortuin en achtertuin voor aanleggen nieuwe tuin te Keerbergen

Deze bomen werden geveld voor tuinheraanleg. Toekomstbomen werden behouden. Aangetaste bomen, schuine bomen met grote kans op stambreuk of kroonbreuk en invasieve bomen werd besloten deze te vellen en deze bomen werden verwijderd. Amerikaanse vogelkersen, grove dennen met zware scheefstand en amerikaanse eiken die overhingen tot bij de buren werden geveld. Alle stammen en dikke takken werden verzaagd tot brandhout voor de klant. Vergunning werd verleend door Keerbergen en ANB.

Vellen boom, Fraxinus Excelsior, te Mol

De es uit Mol die door honigzwam in de stamvoet volledig was aangestast en uitgehold, werd gekapt (veiligheidsredenen). Daar deze boom zware scheefstand had, en dit in de richting openbaar wandelpad waar dagelijks (ook bij slecht weer) wandelaars passeren, werd in samenspraak met de lokale politie en burgemeester de noodvellingsprocedure toegepast. Op de laatste foto's kan u naast de holte ook zien dat reeds meer dan 50% van de houtsterkte is verdwenen (u ziet dit aan de demarcatiezone of afgetekende lijn in het hout). Nog lager naar het maaiveld toe, was er nog minder gezond hout over (werd gemeten met prikstok).

Vellen boom te Heist-op-den-Berg

Ook hier (net zoals in Berchem) paardenkastanje die stevig door honingzwam was aangetast. Er werd besloten de boom te vellen om betrouwbaarheidsredenen, wat achteraf zeer dringend bleek. De stamvoet van de boom was heel erg zwaar aangetast en het zou niet lang meer geduurd hebben of de boom was onder zijn eigen gewicht gevallen.

Snoeien treurwilg te Heist-op-den-Berg

De treurwilg met standplaats naast een garage werd te groot voor de tuin en werd herknot. Om de boom te kunnen snoeien moesten de grote takken afgevangen worden met afvangtechniek om alles schadevrij te laten verlopen. Op de laatste foto kan u de boom zien één jaar na de snoeibeurt.

Uifrezen boomstronken te Antwerpen, Berchem, Wilrijk, Putte, Beerzel en Itegem

Op vele plaatsen werden stronken (boomstronken) uitgefreesd en al dan niet terug gazon ingezaaid (in samenspraak met onze klanten).

Standplaatsverbetering boom te Lier

Wenst u een super keurige afwerking, dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Snoeien en vellen bomen langsheen de openbare weg met hoogtewerker te Geel

Om grote vrije doorgang te bekomen langsheen de openbare weg naar het kanaal, werden enkele bomen geveld en andere gesnoeid. Dit was nodig om de grote industriële ketel over de weg te kunnen transporteren. Er werd compensatievergoeding betaald aan de overheid om enkele bomen te mogen vellen (voorwaarden kapvergunning).

Demonstratie veilig boom vellen voor Natuurpunt te Putte

Op vraag van Natuurpunt-vereniging te Putte (en Beerzel) werd demonstratie gegeven over hoe een boom veilig vellen. De velling van de Amerikaanse eik maakte deel uit van het bosbeheerplan (verwijderen invasieve bomen).

Tijdens de demonstratie veilig vellen, werd over alle stappen van de velling uitgebreid uitleg gegeven aan de Natuurpunt leden.

Demonstratie veilig vellen van een boom

Volgende stappen kwamen aan bod: inspecteren te vellen boom, nagaan aanwezigheid vergunning om te mogen kappen, natuurlijke valrichting boom, gewenste valrichting boom, bespreken mogelijke vel methoden, controleren kettingzaag, controleren benodigde PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) en hun staat, vrijmaken werkomgeving, kiezen en vrijmaken vluchtwegen, maken valkerf, verwittigen omgeving juist voor de velling plaatsvindt, maken velsnede, onttakken stam en tenslotte het opruimen van de werkomgeving.

Vellen zwaar aangetaste boom te Tremelo

De Amerikaanse vogelkers behoort tot onze meest invasieve boomsoorten. Dit exemplaar werd jaren geleden aan de stamvoet erg zwaar gesnoeid (erg foute actie). Deze grote snoeiwonde was geïnfecteerd geraakt door zwavelzwam (te zien aan het vruchtlichaam en de in het hout aanwezige myceliumplaten van de zwavelzwam). Voor veiligheidsredenen moest de boom geveld worden.

 

b-Tree boomverzorging groeit sterk en wij zoeken een boomverzorger of ETW-gecertificeerde medewerker en jobstudent

U wil uitdagend werk in de boomverzorging, werkt graag buiten, bent gedreven en neemt verantwoordelijkheid (m/v)?

Dan is b-Tree boomverzorging op zoek naar U!

Daar wij het ganse jaar en ook in de zomer het erg druk hebben, zijn wij tevens op zoek naar een jobstudent(e) (m/v).

 

Uw profiel als klimmend boomverzorger (m/v)

U bent klantvriendelijk, leergierig en u weet van aanpakken en voert uw werk met passie en veel zorg uit. Naast uitdagende taken, schuwt u geen fysieke inspanningen en kan u ook routinetaken met zorg uitvoeren. Onze klanten en b-Tree kunnen steeds op u rekenen, iedere dag opnieuw. Beschikt u over een opleiding of heeft u ervaring in de boomverzorging en beschikt u over een opleiding als boomverzorger of heeft u een ETW-certificaat, dan zijn wij op zoek naar u.

 

Wat bieden wij u?

b-Tree biedt u gevarieerd en specifiek werk aan in de boomverzorging, dit binnen een groeiend bedrijf met een open en transparante visie en een bedrijf dat zorg draagt voor zijn medewerkers. Wij bieden u uitdagende opdrachten aan en leren u zeer gespecialiseerde technieken aan. Tevens bieden wij u jobspecifieke opleidingen aan buiten ons bedrijf.

 

Meer over de vacature klimmend boomverzorger of ETW-gecertificeerde

Een uitgebreide omschrijving van deze vacature vind u op onze vacature pagina.

 

 
Boomverzorger met kettingzaag - vellen boom
Boomverzorger met kettingzaag - vellen den
Facebook-Google+-icons

Copyright 2018 | Disclaimer en privacy (GDPR) | © Copyright | Webdesign by Ozalith.be


b-Tree Boomverzorging | Bareelstraat 76A | 2580 Beerzel | +32 495 53 60 80