Rea­li­sa­ties boom­ver­zor­ging: snoei­en, standplaatsverbetering, …

Vellen boom met telescoopkraan - hijsen van de stam te Noorderwijk.

Hier­on­der ziet u enke­le van onze rea­li­sa­ties in de boom­ver­zor­ging. Van klei­ne werk­jes tot best gro­te kas­teel­tui­nen en boom­ver­zor­ging van monu­men­ta­le bomen.

Voor het kap­pen of vel­len van uw bomen of het snoei­en van uw bomen, net als alle ande­re boom­ver­zor­gings­wer­ken kun­nen wij u steeds ver­der hel­pen met onze bre­de waai­er aan ken­nis en middelen.

Na het luis­te­ren naar uw noden en doel­stel­lin­gen, het cor­rect beoor­de­len van de situ­a­tie en het geven van het juis­te advies, bie­den wij u de meest effi­ci­ën­te oplos­sing aan die wij met u in detail bespreken.

Bij iede­re rea­li­sa­tie die u hier­on­der kunt zien, werd alles gron­dig en dui­de­lijk over­legd met wat de klant wens­te en ook zo uitgevoerd.

Maak nu een afspraak voor een vrij­blij­ven­de offerte.

Groeiplaatsverbetering of standplaatsverbetering van een den te Ekeren.

Snoei­en, het opnieuw knot­ten, van een treur­wilg te Heist-op-den-Berg

 

Deze treur­wilg werd te groot voor de tuin en werd opnieuw geknot. Om de boom te kun­nen snoei­en moesten gro­te tak­ken afge­van­gen worden.

Zie ook ver­gun­nin­gen Heist-op-den-Berg.

Boom snoei­en te Mechelen

 

Een boom te Meche­len zijn we gaan snoei­en omwil­le van top­zwa­re tak­ken en over­han­gen­de tak­ken naar de buren.

Boom snoei­en te Heist-op-den-Berg

 

De Liqui­dam­bar styra­cif­lua werd te groot en daar­om zijn we de boom te Heist-op-den-Berg gaan snoei­en.

 

Stand­plaats­ver­be­te­ring van een boom (Liri­o­den­dron Tuli­pi­fe­ra) te Lier

 

De door een para­si­tai­re schim­mel aan­ge­tas­te, maar vita­le Liri­o­den­dron Tuli­pi­fe­ra werd niet afge­schre­ven. Er werd een stand­plaats­ver­be­te­ring of groei­plaats­ver­be­te­ring uit­ge­voerd. Tot op heden met succes!

Een jaar later zien we een fel toe­ge­no­men call­us­vor­ming van het aan­ge­tas­te stamdeel.

Zie ook ver­gun­nin­gen Lier.

Vel­len bomen te Keerbergen

 

Het vel­len van de bomen te Keer­ber­gen gebeur­de voor de heraan­leg van de tuin. Zoveel moge­lijk toe­komst­bo­men wer­den behou­den en de aan­ge­tas­te bomen met gro­te kans op stam- en kroon­breuk wer­den ver­wij­derd. Lees meer over deze rea­li­sa­tie van het vel­len van bomen in Keerbergen.

Zie ook ver­gun­nin­gen Keer­ber­gen.

Uit­fre­zen van boom­stron­ken te Ant­wer­pen, Ber­chem, Wil­rijk, Put­te, Beerzel, …

 

Op velen plaat­sen fre­zen wij stron­ken (boom­stron­ken) uit en zaai­en wij uw gazon terug in als u dit wenst. Wenst u een super keu­ri­ge afwer­king, dan bent u bij ons aan het juis­te adres!

Boom snoei­en en over­han­gen­de tak­ken te Ant­wer­pen centrum

 

Omwil­le van buren­over­last is er ons gevraagd om een mooie gro­te boom te snoei­en te Ant­wer­pen cen­trum en de over­han­gen­de tak­ken in te nemen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart