Wortelonderzoek Acer saccharinum
Snoeien veterane Prunus te Mechelen in stadstuin
Opruimen stormschade met telescoopkraan
Demonteren en verzagen door honingzwam aangetaste beuk
Holle stam van beuk, aangetast door honingzwam
Scheren hagen langsheen moestuin en grachten
Aanplanten Prunus lusitanica (aangeplant met telescoopkraan)
Opruimen en hijsen uitgebroken gesteltak
Beuk aangetast door platte of dikrand tonderzwam
Oprijlaan met hagen
Boom advies - plaatsen mechanisch kroonanker om uitbreken kroondelen te voorkomen
Parkbeheer met een boomspecifiek boombeheer (hier een veterane boom Carpinus betulus)
Wortelvoorbereiding voor aanleg zwembad
Tomografie van een door honingzwam aangetaste beuk
Door harslakzwam aangetaste Amerikaanse eik
Goudvliesbundelzwam op beuk
Snoeien in de blijvende kroon
Plaatsen van dynamische kroonankers

Rea­li­sa­ties boom­ver­zor­ging: snoei­en, standplaatsverbetering, …

Vellen boom met telescoopkraan - hijsen van de stam

Hier­on­der ziet u enke­le van onze rea­li­sa­ties in de boom­ver­zor­ging. Van klei­ne werk­jes tot best gro­te kas­teel­tui­nen en boom­ver­zor­ging van monu­men­ta­le bomen.

Voor het kap­pen of vel­len van uw bomen of het snoei­en van uw bomen, als­ook alle ande­re boom­ver­zor­gings­wer­ken kun­nen wij u steeds ver­der hel­pen met onze bre­de waai­er aan ken­nis en middelen.

Na het luis­te­ren naar uw noden en doel­stel­lin­gen, het cor­rect beoor­de­len van de situ­a­tie en het geven van het juis­te advies, bie­den wij u de meest effi­ci­ën­te oplos­sing aan die wij met u in detail bespreken.

Bij iede­re rea­li­sa­tie die u hier­on­der kunt zien, werd alles gron­dig en dui­de­lijk over­legd met wat de klant wens­te en ook zo uitgevoerd.

Maak nu een afspraak voor een vrij­blij­ven­de offerte.

Groeiplaatsverbetering of standplaatsverbetering van een den

Snoei­en (her­knot­ten) van een treur­wilg te Heist-op-den-Berg

 

Deze treur­wilg werd te groot voor de tuin en werd her­knot. Om de boom te kun­nen snoei­en moesten gro­te tak­ken afge­van­gen worden.

Zie ook ver­gun­nin­gen Heist-op-den-Berg.

Stand­plaats­ver­be­te­ring van een boom (Liri­o­den­dron Tuli­pi­fe­ra) te Lier

 

De door een para­si­tai­re schim­mel aan­ge­tas­te maar vita­le Liri­o­den­dron Tuli­pi­fe­ra werd niet afge­schre­ven, maar er werd een stand­plaats­ver­be­te­ring uit­ge­voerd. Tot op heden met suc­cess! Een jaar later zien we een fel toe­ge­no­men call­us­vor­ming van het aan­ge­tas­te stamdeel.

Zie ook ver­gun­nin­gen Lier.

Vel­len bomen te Keerbergen

 

Het vel­len van de bomen te Keer­ber­gen gebeur­de voor de heraan­leg van de tuin. Zoveel moge­lijk toe­komst­bo­men wer­den behou­den en de aan­ge­tas­te bomen met gro­te kans op stam- en kroon­breuk wer­den ver­wij­derd. Lees meer over deze rea­li­sa­tie van het vel­len van bomen in Keerbergen.

Zie ook ver­gun­nin­gen Keer­ber­gen.

Uif­re­zen van boom­stron­ken te Ant­wer­pen, Ber­chem, Wil­rijk, Put­te, Beerzel, …

 

Op velen plaat­sen fre­zen wij stron­ken (boom­stron­ken) uit en zaai­en wij uw gazon terug in als u dit wenst. Wenst u een super keu­ri­ge afwer­king, dan bent u bij ons aan het juis­te adres!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
back to top button