Wortelonderzoek Acer saccharinum te Onze-Lieve-Vrouw-Waver.
Snoeien veterane boom, namelijk een Prunus, te Mechelen, in een stadstuin.
Opruimen stormschade boom, met telescoopkraan te Heist-op-den-Berg.
Demonteren en vellen boom te Heist-op-den-Berg. En verzagen van het door honingzwam aangetaste hout van de beuk.
Holle stam van beuk, aangetast door honingzwam te Heist-op-den-Berg.
Scheren hagen langsheen moestuin en grachten te Heist-op-den-Berg in een erfgoedtuin.
Aanplanten Prunus lusitanica (aangeplant met telescoopkraan). Planten van de boom in een siertuin te Berlaar.
Opruimen, hijsen en verzagen van een uitgebroken gesteltak te Antwerpen.
Beuk aangetast door platte of dikrand tonderzwam op de grens tussen Hove en Edegem. Deze boom moet je best vellen, want de schimmel drukt het hout uit elkaar.
Onderhoud van parktuin en oprijlaan met hagen te Beerzel (Putte).
Boom advies - plaatsen mechanisch kroonanker om uitbreken kroondelen te voorkomen. Parktuin te Heist-op-den-Berg.
Parkbeheer met boombeheer (hier een veterane Carpinus betulus) die een groeiplaatsverbetering heeft gekregen te Heist-op-den-Berg.
Boombescherming en wortelvoorbereiding voor aanleg zwembad te Onze-Lieve-Vrouw-Waver.
Tomografie van een door honingzwam aangetaste beuk te Antwerpen.
Door harslakzwam aangetaste Amerikaanse eik. Boom te Ekeren die je best zal vellen of kappen omwille van het gevaar.
Goudvliesbundelzwam op beuk. Deze paddenstoel is een typische holbewoner. Deze boom te Ekeren moet je best grondig inspecteren.
Snoeien van boom in de blijvende kroon te Ekeren.
Plaatsen van dynamische kroonankers in een inlandse eik (zomereik) te Brasschaat.

Rea­li­sa­ties boom­ver­zor­ging: snoei­en, standplaatsverbetering, …

Vellen boom met telescoopkraan - hijsen van de stam te Noorderwijk.

Hier­on­der ziet u enke­le van onze rea­li­sa­ties in de boom­ver­zor­ging. Van klei­ne werk­jes tot best gro­te kas­teel­tui­nen en boom­ver­zor­ging van monu­men­ta­le bomen.

Voor het kap­pen of vel­len van uw bomen of het snoei­en van uw bomen, net als alle ande­re boom­ver­zor­gings­wer­ken kun­nen wij u steeds ver­der hel­pen met onze bre­de waai­er aan ken­nis en middelen.

Na het luis­te­ren naar uw noden en doel­stel­lin­gen, het cor­rect beoor­de­len van de situ­a­tie en het geven van het juis­te advies, bie­den wij u de meest effi­ci­ën­te oplos­sing aan die wij met u in detail bespreken.

Bij iede­re rea­li­sa­tie die u hier­on­der kunt zien, werd alles gron­dig en dui­de­lijk over­legd met wat de klant wens­te en ook zo uitgevoerd.

Maak nu een afspraak voor een vrij­blij­ven­de offerte.

Groeiplaatsverbetering of standplaatsverbetering van een den te Ekeren.

Snoei­en, het opnieuw knot­ten, van een treur­wilg te Heist-op-den-Berg

 

Deze treur­wilg werd te groot voor de tuin en werd opnieuw geknot. Om de boom te kun­nen snoei­en moesten gro­te tak­ken afge­van­gen worden.

Zie ook ver­gun­nin­gen Heist-op-den-Berg.

Boom snoei­en te Mechelen

 

Een boom te Meche­len zijn we gaan snoei­en omwil­le van top­zwa­re tak­ken en over­han­gen­de tak­ken naar de buren.

Boom snoei­en te Heist-op-den-Berg

 

De Liqui­dam­bar styra­cif­lua werd te groot en daar­om zijn we de boom te Heist-op-den-Berg gaan snoei­en.

 

Stand­plaats­ver­be­te­ring van een boom (Liri­o­den­dron Tuli­pi­fe­ra) te Lier

 

De door een para­si­tai­re schim­mel aan­ge­tas­te, maar vita­le Liri­o­den­dron Tuli­pi­fe­ra werd niet afge­schre­ven. Er werd een stand­plaats­ver­be­te­ring of groei­plaats­ver­be­te­ring uit­ge­voerd. Tot op heden met succes!

Een jaar later zien we een fel toe­ge­no­men call­us­vor­ming van het aan­ge­tas­te stamdeel.

Zie ook ver­gun­nin­gen Lier.

Vel­len bomen te Keerbergen

 

Het vel­len van de bomen te Keer­ber­gen gebeur­de voor de heraan­leg van de tuin. Zoveel moge­lijk toe­komst­bo­men wer­den behou­den en de aan­ge­tas­te bomen met gro­te kans op stam- en kroon­breuk wer­den ver­wij­derd. Lees meer over deze rea­li­sa­tie van het vel­len van bomen in Keerbergen.

Zie ook ver­gun­nin­gen Keer­ber­gen.

Uit­fre­zen van boom­stron­ken te Ant­wer­pen, Ber­chem, Wil­rijk, Put­te, Beerzel, …

 

Op velen plaat­sen fre­zen wij stron­ken (boom­stron­ken) uit en zaai­en wij uw gazon terug in als u dit wenst. Wenst u een super keu­ri­ge afwer­king, dan bent u bij ons aan het juis­te adres!

Boom snoei­en en over­han­gen­de tak­ken te Ant­wer­pen centrum

 

Omwil­le van buren­over­last is er ons gevraagd om een mooie gro­te boom te snoei­en te Ant­wer­pen cen­trum en de over­han­gen­de tak­ken in te nemen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart