b-Tree boomverzorging
Beste in bomen vellen of kappen

Veilig een boom vellen met valkerf en velsnede – het stappenplan
Op een veilige manier en volgens de juiste techniek een boom vellen is geen sinecure. Veiligheid voor uzelf, uw medemensen en de omgeving is onontbeerlijk. Hieronder hebben wij de belangrijkste stappen opgesomd om op een veilige manier een boom te vellen volgens de gewone methode waarbij de boom vrij kan vallen en dit door middel van het aanbrengen van een valkerf en velsnede.
Opgelet: dit is geen handleiding of procedure om een boom te vellen, daar er in de praktijk steeds meer factoren een rol kunnen spelen om een boom op een veilige manier te kunnen kappen. Daarom laat u dit specialistenwerk ook best aan ons over. Vul gerust het contactformulier in voor vrijblijvende informatie of prijsvraag.
Voorbereidingen vóór start van het zaagwerk van de te vellen boom
Toelating
Vooraleer de boom te vellen dient u na te gaan of er een toelating en vergunning is om de boom te vellen. Vergewis u dat u over de juiste vergunning van de overheid beschikt alvorens u het werk start. In vele situaties is een vergunning nodig.
Nooit alleen een boom vellen
Indien er een ongeval zou gebeuren, is er best een tweede man in de buurt om u onmiddellijk te helpen of hulp in te roepen bij de hulpdiensten. Ieder jaar gebeuren er, tot ons groot spijt, zeer ernstige en soms fatale ongevallen met het kappen van een boom.
Inspectie kettingzaag
Een goed werkende en veilige kettingzaag is een “must” om veilig werk te leveren. Kijk na of uw kettingzaag geen gebreken vertoont en over alle veiligheidsuitrustingen beschikt en dat deze goed functioneren. Volgende veiligheidsvoorzieningen moeten aanwezig zijn:
kettingbeschermkap om u niet te snijden aan de vlijmscherpe ketting,
een veiligheidsketting om zoveel mogelijk dender en terugslag tijdens het zagen te voorkomen,
uitlaat van de machine staat weg van de persoon, dit is niet bij oude kettingzagen het geval, gebruik ze dan ook niet meer,
kettingrem is aanwezig en deze werkt, test dit na een veilige start van de machine,
er is een linkerhandbescherming aanwezig,
rechterhandbescherming aanwezig met een verbrede bescherming,
er zijn trillingsdempers aanwezig en in goede staat,
start-stop schakelaar aanwezig, al dan niet geïntegreerd met gashendel en gasbeveiliging,
kettingvanger is aanwezig, en niet versleten,
zaagblad zonder bramen aan de zijkanten,
ketting is afgestemd op het zaagblad en de aandrijving,
veiligheidslabels volgens CE-norm aanwezig,
geen beschadigingen aanwezig, van welke aard dan ook.
Indien zaken van hierboven niet in orde zijn, gebruik de kettingzaag dan niet.
Controle PBM’s
Voor het zagen van hout of om een boom te kappen dient u beschermt te zijn. De standaard PBM’s zijn: een helm met aangepaste normering en geldige vervaldatum, een gelaatsscherm en gehoorbescherming, een zaagbroek met aangepaste normering betreffende zaagbescherming in functie van de kracht van de gebruikte kettingzaag en zaagschoenen met aangepaste zaagbescherming, handschoenen en een flouricerende vest. Overweeg eveneens een zaagvest om lichaam en armen te beschermen tegen de kettingzaag. Dit alles indien het toch zou mis gaan tijdens het gebruik van uw kettingzaag. Een uitglijder mag niet leiden tot ernstige verwondingen. Zaakvoerder Bert Janssens beschikt over een VOL VCA-certificaat en volgt dit nauwlettend op.
Opstellen risicoanalyse en afwerken check-lijst
Het opstellen van een risicoanalyse en het invullen van een checklijst om te zien of over alle gevaren en oplossingen, indien het toch zou mis gaan, is nagedacht, kan van levensbelang zijn.
Zonder alle details te vernoemen dient u steeds na te gaan waar uw juist werklocatie en of u dit in verstaanbare taal kan duidelijk maken aan de hulpdiensten, indien het zou mis gaan. Is uw GSM binnen het bereik van een zendmast en is uw batterij helemaal opgeladen? Zo zijn er vele zaken waarover dient nagedacht te worden op voorhand.
Afspanningen of signalisatie
Een boom vellen in een drukke omgeving, langsheen een wandelpad of weg, of daar waar iemand kan voorbij komen, vraagt om signalisatie en/of het afspannen van de omgeving. Voorkom ongewenst bezoek in de zone waar de boom zal vallen. Ervaring leert dat een lint als afspanning niet altijd mensen ervan weerhoud om alsnog verder te gaan. Plaats ook een bord met de vermelding “Bomen Vellen – Gevaar”.
Voorbereidingen te vellen boom
Vanaf dit moment zal het eerste, maar slechts kleine zaagwerk uitgevoerd worden.
Vrij maken omgeving
Zorg dat u tijdens het vellen (het maken van de valkerf, velsnede, spintsneden en eventueel wegzagen van worteluitlopers of plankwortels) dat u meer dan voldoende vrije ruimte heeft rondom de stam. Zo voorkomt u valpartijen tijdens het gebruik van een kettingzaag en kan u steeds makkelijk achteruit indien dit nodig is.
Ruim dood hout en takken op rondom de stam en zaag nu reeds kleine struikjes en boompjes weg zodat de omgeving volledig vrij is.
Bepalen natuurlijke valrichting
Dit is dikwijls een moeilijke oefening. U dient nu te bepalen in welke de boom van nature, uit eigen gewicht, zou vallen, indien deze richtingloos zou geveld worden.
Door onder de kruin, met uw rug tegen de stam te gaan staan en naar boven te kijken en zo rond gans de stam te gaan, kan u zien waar het meeste gewicht van de kruin zit en in welke richting de boom overhelt. Bepaal nu deze richting.
Indien u twijfelt aan de natuurlijke valrichting van de boom en voelt dat dit een te moeilijke oefening is, laat u het kappen van de boom best aan ons over en staakt u best de velling.
Vul gerust het vrijblijvende contactformulier in.
Bepalen gewenste velrichting
Het is niet altijd zo dat u de boom best velt in de richting van zijn natuurlijke valrichting. Dikwijls valt de boom best iets meer naar links of rechts, omdat daar juist wel of net iets meer plaats is. Bepaal nu de gewenst verrichting en zet deze uit door bv een stuk tak of uw velhevel in deze richting te leggen, dit vanaf de stam. Als de boom vellen in de gewenste valrichting niet kan onder eigengewicht van de boom, en dit door eventueel gebruik te maken van een velhevel en/of wiggen, dient u hulpmiddelen te gebruiken. Hier gaan wij echter op deze pagina niet verder op in.
Bepalen vluchtroutes
Bij het fout lopen van een velling zou het kunnen dat u zich snel uit de voeten moet maken om u niet te verpletteren. Ook na het aanbrengen van de velsnede moet u zich verwijderen van de boom. Hiervoor zijn de vluchtroutes. Maak één vluchtroute op +135° ten opzichte van de gewenste velrichting en de andere op -135° ten opzichte van de gewenste velrichting. Of anders gezegd, aan de achterzijde van de boom en schuin tov valkerf die u gaat zagen, zowel links als rechts.
Vrij maken vluchtroute
Net zoals u de omgeving rond de stam heeft vrij gemaakt, maakt u een spoor over ganse afstand van de vluchtroute vrij. Dit kunnen meerder meters zijn en in functie van de hoogte van de boom.
Stappenplan boom vellen zelf
Worteluitlopers of plankwortels afzagen
Als een boom plankwortels heeft of worteluitlopers heeft die het bemoeilijken om straks de stam in te zagen, en mogen verwijderd worden zonder dat de stabiliteit van de boom in gevaar komt, kan u deze al best wegzagen. Hiermede vergemakkelijkt u nadien het maken van de valkerf en de velsnede.
Zagen valkerf
De valkerf zaagt u haaks op de stam en met de opening in de richting van de gewenste valrichting. De zool zaagt u horizontaal en het dak schuin onder een hoek van 45°. Het dak en de zool van de valkerf moeten mooi samenkomen in één lijn. Deze lijn staat dus haaks op de gewenste valrichting. De diepte van de valkerf bedraagt best ongeveer 1/4-de van de stamdiameter en zeker niet te veel.
Zagen spintsneden en aanduiden breuklijst
Enkele centimeter boven de zool van de valkerf kan u in de zijkanten van het dak van de valkerf, zowel links als recht een kleine zaagsnede geven. Zeker bij langvezelige houtsoorten zoals bijvoorbeeld Amerikaanse eik, om te voorkomen dat bij het vallen van de boom de breuklijst volledig afbreekt en er geen hout meer verbonden is tussen stam en wortelvoet na de velling. Bij kortvezelige houtsoorten zal dit niet onmiddellijk een probleem vormen.
De breuklijst moet 10% van de stamdiameter bedragen om veilig te zijn. Duid de breedte van de breuklijst aan op de zijkanten van de stam ter hoogte van de uiteinden van valkerf (links en rechts). Nu weet u dat u hier niet mag voorbij zagen, anders zal uw breuklijst te klein worden en wordt het gevaarlijk.
Omgeving verwittigen en vrij van personen
Vooraleer u de velsnede aanbrengt, en de boom zal gaan vallen, dient u zeker te zijn dat er geen personen in het valbereik en omgeving zijn van de te vellen boom. Verwittig uw omgeving door een fluitsignaal te geven en hard te roepen “velling”, controleer dat iedereen weg is, ook uw tweede man en dat u oogcontact heeft.
Zagen velsnede en uzelf uit de gevaarzone van de boom verwijderen
Maak nu pas de velsnede. Zaag steeds gemotiveerd en niet verder dan de aangeduide breuklijstzone. De boom zal beginnen vallen. Ga nu onmiddellijk weg van de boom, maar houd deze in de gaten tijdens de val, zodat u mogelijks uw vluchtweg nog licht kunt bijsturen tijdens het verlaten van de boom.
Valt de boom niet door zijn eigen gewicht, dan kan u wiggen en voorhamer gebruiken of een velhevel.
Onttakken en verzagen van de stam
Start het onttakken van de stam vanaf het afgezaagde einde van de stam en werk zo verder af in de richting van de top. Houd er steeds rekening mee dat de gevelde boom nu op zijn takken steunt en dat u die stelselmatig gaat afzagen. De afgezaagde boom kan steeds beginnen rollen; als u zich dan tussen de takken bevind kan dit fataal zijn. Ga daarom erg voorzichtig te werk en werk vanaf stelselmatig ook vanaf de buitenkant van de kroon zo geleidelijk en gecontroleerd naar binne toe, steeds vanaf een veilige locatie, indien de boom toch zou kantelen.
Verzaag nu de stam in de gewenste stukken. Is het voor houtverkoop? Vraag aan de opkoper welke lengtes hij wenst.
Nog veel meer dan dit
Bomen vellen is gevaarlijk. Niet alles hebben wij hier kunnen weergeven, er komt veel meer bij kijken dan dit alleen.
Laat uw boom veilig vellen door ons, u kan rekenen op onze doorgedreven kennis, veiligheid en kunde. .

Top

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart