Oplei­ding Tree Manager

 

Post­gra­du­aat Tree Manager !

 

Wel, zelf ben ik er opnieuw inge­vlo­gen met stu­de­ren. Ik ben van start gegaan met de oplei­ding Tree Mana­ger. Deze oplei­ding is de ide­a­le, maar wel zwa­re weg, ter voor­be­rei­ding van het ETT-exa­men (Euro­pean Tree Tech­ni­ci­an).

 

De oplei­ding vergt behoor­lijk wat voor­ken­nis en erva­ring, en ver­diept zich voor­al in het ste­de­lijk boom­be­heer, daar de groei­plaat­sen van bomen in de stad toch wel erg spe­ci­fiek zijn en extra ken­nis behoe­ven om ze goed te kun­nen beheren.

 

De vak­ge­bie­den zijn o.a. Urban Fore­stry, Inven­ta­ri­sa­tie­tech­nie­ken en ver­wer­king en com­mu­ni­ca­tie, groei­plaats­on­der­zoek (bio­tiek en abi­o­tiek), diep­gaan­de boo­m­ana­to­mie en fysi­o­lo­gie, bomen en civiel­tech­nie­ken, exper­ti­ses, werfor­ga­ni­sa­tie en veel meer.

 

Wortelonderzoek-tree-manager

Wor­tel­on­der­zoek van een Acer sac­cha­ri­num ter voor­be­rei­ding van civie­le wer­ken naast de boom.

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
back to top button
Call Now ButtonBel ons - geheel vrijblijvend