Vaca­tu­re Euro­pean Tree Tech­ni­ci­an – ETT

b‑Tree groeit sterk en zoekt een Euro­pean Tree Technician

 

 

Jobom­schrij­ving

 

Bij b‑Tree zijn we op zoek naar een Euro­pean Tree Tech­ni­ci­an op zelf­stan­di­ge basis.

Jouw taken­pak­ket:

 • Dos­sier­stu­die: voor­stel­len en uit­wer­ken van duur­za­me lan­ge ter­mijn oplossingen.
 • Rap­por­ten opstel­len inza­ke boom­tech­nisch advies en onderzoek.
 • Opstel­len QGIS sja­blo­nen voor inven­ta­ri­sa­ties in de field.
 • Plaats­be­zoe­ken voor inspec­ties en inventarisaties.
 • Rap­por­ten uit­schrij­ven inza­ke boom­be­scher­ming, boom­be­heer en taxaties.
 • Ont­wer­pen van onder­grond­se groeiplaatsconstructies.
 • Opstel­len van alle­han­de sja­blo­nen om werk­stroom beter te kanaliseren.

 

 

Pro­fiel

 

 • ETT-gecer­ti­fi­eerd of gecer­ti­fi­ceerd Tree Mana­ger.
 • Plus­punt maar geen ver­eis­te indien ETW-gecer­ti­fi­eerd (klim­mend boomverzorger).
 • Gepas­si­o­neerd door de bomen, natuur en ecosystemen.
 • Ken­nis en kun­de onderzoeksapperatuur.
 • Bre­de ken­nis schim­mels en hun eigenschappen.
 • Ken­nis onder­grond­se groeiplaatsinrichtingen.

 

 

Aan­bod

 

 • Je komt terecht bij een bloei­end en groei­end bedrijf met pro­jec­ten over heel Vlaanderen.
 • Je zal samen­wer­ken met een gepas­si­o­neerd team van collega’s die aan­ge­stuurd wor­den door een gecer­ti­fi­ceerd Tree Manager.
 • Je krijgt de kans om mee te wer­ken aan mooie pro­jec­ten zoals het beheer van kas­teeldo­mei­nen en parktuinen.
 • Een bedrijf dat streeft naar erg hoog­staan­de boomverzorging.
 • Een bedrijf dat streeft naar het hel­pen en onder­steu­nen van gepas­si­o­neer­de boo­mei­ge­naars, die het wel­zijn van hun bomen koesteren.

 

b‑Tree wil zich nog ver­der spe­ci­a­li­se­ren in boom­be­scher­ming voor pro­jec­ten met gebruik van bron­be­ma­ling en civie­le wer­ken in de buurt van bomen.

Ook in het behe­ren van vete­raan­bo­men op kas­teeldo­mei­nen en park­tui­nen, zodat we een nog gro­te­re waar­de ver­vul­len door bij te dra­gen aan ene waar­de­vol bomenpatrimonium.

 

Wil jij  als ETT-er hier mee je schou­ders onder zet­ten? Con­tac­teer ons dan via info@b‑tree.be of op het num­mer 0472 – 77 83 21 .

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
error: Content is protected !!