Hoe een boom vellen of kappen?

Een boom rooien kan op veel verschillende manieren of volgens verschillende methoden.

Hoe men een boom best kan verwijderen en wat de meest veilige en meest effectieve methode is om een boom te kappen, is sterk afhankelijk van situatie tot situatie. Met andere woorden waar en hoe de boom staat. Zijn groeiplaats dus.

Staat de boom solitair en kan deze vrij vallen of staat deze naast een woning of in bosverband? Staat de te vellen boom mooi recht of staat deze schuin? Is de te kappen boom nog vitaal of is deze reeds in zijn eindfase? Of zijn er inrottingen in de stam of zijn er andere gebreken? En ga zo maar door.

Hoe een boom vellen of kappen is dus afhankelijk van boom tot boom.

Vergeet niet: ieder boom is belangrijk voor ons als mens. Iedere boom heeft ook een grote ecologische, sociale en soms ook financiële waarde. Overweeg grondig of het wel nodig is een boom te vellen. Er zijn misschien andere mogelijkheden om de boom te behouden. Wat vaak ook goedkoper is.

 

Vakkennis, ECC-certificaten en veiligheid

 

De kennis van de boomverzorger om de situatie correct in te schatten en te bepalen hoe men de boom best  velt, is hier erg belangrijk. Hier kan u steeds vertrouwen op de ervaring van b-Tree boomverzorging.

Vooraleer te bepalen hoe een boom te rooien is het zeer belangrijk alle veiligheidsregels in acht te nemen. Om ongevallen te voorkomen. Denk hierbij o.a. maar aan het gebruik en de gevaren van een kettingzaag. Bij gebruik van een kettingzaag is het nodig om over een adequate opleiding te beschikken. Om veilig een boom te kunnen rooien.

 

Enkele aandachtspunten bij hoe een boom te vellen of te kappen zijn bijvoorbeeld (maar dit is geen volledige lijst):

 • waar is het dichtstbijzijnde ziekenhuis of de dichtstbijzijnde spoeddienst,
 • heb ik een GSM binnen handbereik,
 • is de batterij van mijn GSM opgeladen,
 • heb ik bereik op de plaats waar we een boom vellen of kappen,
 • ken ik het noodnummer van de hulpdiensten,
 • is er een hulpverlener in mijn team,

b-Tree Boomverzorging voert voor het begin van het werk steeds een risicoanalyse uit. Hierbij komen al de verschillende punten aan bod. En uitgebreid besproken binnen het team.

 

 

Een boom vellen kan volgens verschillende methoden

 

Opgelet: dit is geen handleiding, noch een procedure.

 

 

Gewone methode door het aanbrengen van een valkerf en velsnede

 

 • Gewone methode door het aanbrengen van een valkerf en velsnede en het al dan niet aanbrengen van een treklijn in de top van de boom.
  Dit laatste indien de te vellen boom:

  • lichtjes naar achteren overhelt,
  • als de te vellen boom vrij kan vallen en
  • de diameter van de boom kleiner is dan de lengte van het zaagblad van de kettingzaag.
 • Hier wordt veelal gewerkt met het aanbrengen van een spie om de boom uiteindelijk in de juiste richting te laten overhellen zodat deze zijn vrije val start.
 • Hier kan u meer lezen over veilig een boom vellen volgens de gewone methode door het aanbrengen van een valkerf en velsnede.
 • Voordeel: zeer snel om een velling uit te voeren. Het minste werk en daarom de goedkoopste manier.
 • Nadeel: er is veel plaats nodig om de boom vrij te kunnen laten vallen en het is niet overal toepasbaar.

 

 

De omgekeerde methode

 

 • De omgekeerde methode is de methode om een dunne boom te kappen of rooien die lichtje achterover helt. En waarbij de te vellen boom naar de andere kant dan naar waar  deze overhelt, moet vallen. Bij deze methode zaag je eerst de velsnede. Daarna breng je de velhevel aan in de velsnede en zaag je de valkerf. Met de velhevel hijs je de boom nu over zijn zwaartepunt. Om hem te doen vallen in de gewenste richting.
 • Voordeel: zeer snel om een velling uit te voeren van een relatief dunne en licht naar achter overhangende boom.
 • Nadelen: enkel bij relatief dunne bomen toepasbaar. Ook enkel bij bomen zonder zware kroon.

 

 

De gewone methode waarbij het zaagblad korter is dan de diameter van de stam

 

 • Methode waarbij de velsnede in twee keer wordt aangebracht. Dit gebeurt als de diameter van de boom groter is dan de lengte van het zaagblad van de gebruikte kettingzaag.
 • Na het aanbrengen van één deel van de velsnede klop je een wig in dit deel van de velsnede. Om de velsnede niet te laten sluiten bij het aanbrengen van het tweede deel van de velsnede. Na het aanbrengen van de volledige velsnede klop je de wig dan verder in de velsnede zodat de boom zal beginnen vallen.

 

 

De Deense methode

 

 • De Deense methode (of veilige hoek methode volgens Husqvarna) bestaat uit een velsnede die in twee keer wordt aangebracht.  Maar één stukje hout aan de achterzijde van het tweede deel van de velsnede blijft staan. Dit laatste stukje zaagt men weg juist voor het finaal vellen van de boom. In het eerste deel van de velsnede brengt men reeds een wig aan. Hierdoor kan de boom nooit achterover vallen tijdens het aanbrengen van het tweede deel van de velsnede.

 

 

De halterband methode

 

 • De halterband methode is voor het vellen van overhangende bomen, die overhangen in de richting van het vellen of kappen.
 • Bij deze methode maakt men tevens de velsnede in twee keer. Net zoals bij de Deense methode. Maar een stukje hout aan de achterzijde van de twee delen van de velsnede blijft staan. Dit stukje zaagt men pas door bij het finaal vellen van de boom.
 • Dit laatste stukje kan snel en krachtig worden doorgezaagd, waardoor de boom plots in beweging komt en zijn valsnelheid groter zal zijn dan bij de gewone methode. Het gevolg is dat bij het vellen van een boom in bosverband deze boom meer kans maakt om volledig door de takken van de naastliggende bomen te vallen. En dus veel minder kans maakt om te blijven hangen.

 

 

Boom vellen volgens de hangende boom methode

 

 • De hangende boom methode gebruikt men voor het vellen van een hangende boom.
 • Hierbij maakt men gebruik van een winch of lier om de boom op een veilige manier onderuit te trekken.
 • De breuklijst, die nog intact is na de velling, zaagt men op een adequate manier door zodat men de hangende boom vellig in beweging kan brengen met de lier. Nu trekt men de boom dus onderuit totdat hij volledig valt.

 

 

Boom vellen volgens de top-to-bottom methode of ook “boom demonteren” of verwijderen genaamd

 

 • Naast de boven vernoemde methoden waarbij de boom steeds vrij kan vallen, is er de top-to-bottom-methode. Hierbij onttakken we de boom eerst al klimmend. Nadien breken we de stam dan af in stukken.
 • Bij deze methode maken we dikwijls gebruik van afvangtechnieken en takeltechnieken. Om grotere takken en grotere stukken stam ineens op een veilige manier naar de grond te brengen. Zonder er schade aan te richten aan beplantingen of andere omgevingselementen.
 • Deze methode wordt enkel gebruikt indien de boom niet vrij kan vallen.
 • Voordeel: kan bijna overal toegepast worden, ook al is er geen plaats om de boom vrij te laten vallen.
 • Nadelen: neemt meer tijd in beslag dan andere methoden en kan niet toegepast worden bij onstabiele bomen. Dus niet bij een aangetaste boom waarbij de kans bestaat dat deze omver valt tijdens de klimwerken.

 

 

Methode door gebruik te maken van een hoogtewerker

 

Is de boom bereikbaar met hoogtewerker?

 

 • Wanneer de te vellen boom kan bereikt worden met een hoogtewerker kan het soms interessant zijn om een hoogtewerker te gebruiken.
 • Op dezelfde manier als de top-to-bottom-methode wordt de boom dan afgebroken of gedemonteerd (maar dan zonder klimwerken). Het gebruik van een hoogtewerker is ondanks de goede bereikbaarheid van de te vellen boom toch dikwijls niet aan de orde omwille van de kostprijs. Een boom vellen door deze al klimmend te demonteren, mede door het gebruik van efficiënte afvangtechnieken, is dikwijls goedkoper.
 • De inzet van een hoogtewerker is echter beperkter dan de inzet van touwtechnieken. We sommen enkele voordelen en nadelen van het vellen met hoogtewerker op.

 

Voordelen gebruik van een hoogtewerker

 

 •  Men kan bomen vellen die te onstabiel geworden zijn om in te klimmen (bv. door houtrot aangetaste bomen of dode bomen) en men kan zich snel rondom de kruin bewegen om takken systematisch te verwijderen om kruin tijdens het vellen van de boom in evenwicht te houden. Dit kan wel enkel indien de boom vrij staat.
 • Soms kan er tijdsbesparing zijn door het gebruik van een hoogtewerker, maar zeker niet altijd.

 

Nadelen gebruik van een hoogtewerker

 

 • Iedere boom is omwille van zijn standplaats niet te bereiken met een hoogtewerker.
 • Het aan- en afvoeren van een hoogtewerker en de gebruikskost van een hoogtewerker zijn extra kosten die dikwijls niet meer goed te maken zijn met het soms efficiënter kunnen werken.
 • Een hoogtewerker weegt enorm veel (tonnen!) en compacteert de ondergrond waar de hoogtewerker staat. Indien er zich in de ondergrond wortels bevinden van andere bomen zullen deze hiervan enorme schade kunnen oplopen. Met afsterven over de jaren heen als mogelijks gevolg.
 • Niet iedere uithoek van de kruin van een boom is dikwijls te bereiken met een hoogtewerker. Bijvoorbeeld omwille van obstakels zoals elektriciteitsdraden of andere bomen met zware gesteltakken die zich voor de te vellen boom bevinden.
 • En de kosten liggen vaak hoger dan bij andere methoden.

 

 

De telekraan, telescoopkraan of mobiele torenkraan methode

 

Wanneer gebruiken we een telescoopkraan?

 

 • De telekraan of mobiele torenkraan methode kan in sommige situaties de enige oplossing bieden of kan soms ook zeer kostefficënt zijn, ondanks de relatief hoge uurprijs.
 • Hier wordt er gebruik gemaakt van een telescopische hijskraan of een mobiele torenkraan, waarmee de bomen in zeer grote delen, of soms in hun geheel weg gehesen worden vanaf hun standplaats.
 • Een voorbeeld: een kleine ingesloten tuin met een grote boom die moet geveld worden en waar alle hout normaal enkel doorheen de woning kan afgevoerd worden (rijwoning met ingesloten tuin); zal enorm veel mankracht en uren met zich meebrengen. Indien er een open plaats is achter de tuin om een telekraan te plaatsen of aan de straatkant een mobiele torenkraan kan geplaats worden, kan alles uit de tuin gehesen worden of over de woning gehesen worden in grote stukken wat de werkuren extreem verminderd en dus ook de kostprijs.
  Dit is werk waar b-Tree boomverzorging erg goed in thuis is.

 

Voordelen van het gebruik van een telescoopkraan

 

 • Bomen die onstabiel dreigen te worden, kunnen ermee gedemonteerd worden.
 • Er kunnen heel grote delen van een boom ineens gedemonteerd worden en het vellen of kappen gaat dan erg snel en op die manier wordt er veel bespaard op werkuren.
 • Een boom kan soms in zijn geheel verwijderd worden.

 

Nadelen van het gebruik van een telescoopkraan

 

 • Het is erg kostelijk of duur omwille van de telescoopkraan of mobiele torenkraan en het transport naar en van de werkplek.
 • Er is heel veel kennis en ervaring nodig; maar dit is geen probleem voor b-Tree boomverzorging 🙂 .
 • Niet iedere boom is bereikbaar met een telescoopkraan (telekraan) of mobiele torenkraan.

 

 

Denk eraan dat u enkel een boom veilig kan vellen als u een geschikte opleiding heeft gevolgd en de juiste gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt. Net zoals b-Tree boomverzorging dit dagelijks doet. Doe anders beroep op de vakkennis van b-Tree boomverzorging. Tot ons spijt moeten wij vermelden dat er jaarlijks in België vele ongevallen gebeuren.
Maak nu een afspraak voor een vrijblijvende offerte.

 

 

Keuze van de methode hoe een boom te vellen

Dit kan heel erg verschillend zijn. De ene methode vraagt heel weinig logistiek, maar veel meer handenarbeid. De andere juist omgekeerd.
Het is de ervaring, de kennis en het inzicht in wat kan en niet kan en wat lang duurt en wat snel kan uitgevoerd worden. Al deze paramaters brengen wij in kaart, om alzo de beste keuze te maken en te bepalen hoe wij uw boom of bomen vellen.
Wij spreken met u af wat uw hoogste prioriteit heeft: de snelheid en/of de kostprijs. Wij lichten u volledig in over de mogelijkheden, het hoe en waarom en de daaraan verbonden kosten.

 

Contacteer ons vrijblijvend voor eender welke bomen u wenst te laten vellen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart