Geschatte lees­tijd: 2 minu­ten

Vacature administratief bediende

b‑Tree groeit sterk en zoekt een administratief bediende

 

Jobomschrijving

 

Bij b‑Tree zijn we op zoek naar een erva­ren admi­ni­stra­tief bedien­de, om onze boom­ver­zor­gings­ac­ti­vi­tei­ten te ondersteunen.

Binnen deze job zal je instaan voor alge­me­ne admi­ni­stra­tie­ve ondersteuning.

Een greep uit je takenpakket:

 

 • Je beant­woordt e‑mails van klan­ten (vra­gen i.v.m. prijs­vra­gen, fac­tu­ren, offer­tes, planning, …)
 • Je stelt fac­tu­ren op en je boekt inko­men­de fac­tu­ren in
 • Je stelt offer­tes op (hier­voor is een draaiboek/template voorhanden)
 • Je maakt planningen
 • Je klas­seert documenten
 • Je stelt nieuws­brie­ven op en je doet de voor­be­rei­ding voor tek­sten op de website
 • Je beheert mee de soci­al media (post schrij­ven en/of beeld­ma­te­ri­aal verzorgen)

 

 

Profiel

 

 • Je hebt reeds erva­ring in een gelijk­aar­di­ge admi­ni­stra­tie­ve func­tie (bij voor­keur min­stens 10 jaar ervaring)
 • Je hebt ken­nis van facturatie
 • Je hebt een goe­de ken­nis Nederlands (mon­de­ling en schriftelijk)
 • Je kan vlot wer­ken met MS Office
 • Je gaat steeds nauw­keu­rig en klant­ge­richt te werk
 • Je kan zelf­stan­dig werken

 

 

Aanbod

 

 • Een deel­tijd­se job: min. 1 dag/week tot half­tijd­se betrek­king moge­lijk (bespreek­baar)
 • Mogelijk in loon­dienst of op zelf­stan­di­ge basis
 • Een geva­ri­eerd takenpakket
 • Werkuren in onder­ling over­leg te bespreken
 • Je komt terecht bin­nen een bloei­end en groei­end bedrijf
 • Je krijgt de nodi­ge onder­steu­ning en begeleiding
 • Een dyna­misch team van collega’s die een pas­sie voor hun vak hebben

 

Ben jij de col­le­ga die we zoe­ken? Aarzel niet en stuur je CV door naar info@b‑tree.be of con­tac­teer ons op het num­mer 0472 – 77 83 21 .

 

 

Deze job als admi­ni­stra­tief bedien­de is niet zomaar een job.

Je werkt samen met gedre­ven en gepas­si­o­neer­de boom­lief­heb­bers. Die steeds beter en gerich­ter wil­len werken.

Je krijgt ook exter­ne oplei­din­gen om je steeds ver­der te ver­vol­ma­ken waar nodig.

Je wordt cor­rect ver­loond en geniet bij­ko­men­de voordelen.

Bovendien is een bonus in func­tie van de pres­ta­ties mogelijk.

Wij hopen gauw je reac­tie op onze vaca­tu­re admi­ni­stra­tief bedien­de te mogen ontvangen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart