Aanplanten Prunus lusitanica (aangeplant met telescoopkraan)
Aan­plan­ten van een snoei­vorm Pru­nus lusi­ta­ni­ca met behulp van een tele­scoop­kraan. De struik weegt om bij de 3,5 ton en werd over een afstand van onge­veer 20 meter inge­hijsd. Nadien werd een boom­spie­gel aan­ge­bracht, als­ook lucht­ko­kers voor de toe­voer van zuur­stof naar de wor­tels van de pas geplan­te (en dus ver­plan­te) struik.

Rea­li­sa­ties boom­ver­zor­ging: bomen snoei­en, vel­len, standplaatsverbetering, …

Hier­on­der ziet u enke­le van onze rea­li­sa­ties in de boom­ver­zor­ging. Van klei­ne werk­jes tot best gro­te kas­teel­tui­nen en boom­ver­zor­ging van monu­men­ta­le bomen.

Voor het kap­pen of vel­len van uw bomen of het snoei­en van uw bomen, als­ook alle ande­re boom­ver­zor­gings­wer­ken kun­nen wij u steeds ver­der hel­pen met onze bre­de waai­er aan ken­nis en middelen.

Na het luis­te­ren naar uw noden en doel­stel­lin­gen, het cor­rect beoor­de­len van de situ­a­tie en het geven van het juis­te advies, bie­den wij u de meest effi­ci­ën­te oplos­sing aan die wij met u in detail bespreken.

Bij iede­re rea­li­sa­tie die u hier­on­der kunt zien, werd alles gron­dig en dui­de­lijk over­legd met wat de klant wens­te en ook zo uitgevoerd.

Maak nu een afspraak voor een vrij­blij­ven­de offerte.

Snoei­en (her­knot­ten) van een treur­wilg te Heist-op-den-Berg

 

Deze treur­wilg werd te groot voor de tuin en werd her­knot. Om de boom te kun­nen snoei­en moesten gro­te tak­ken afge­van­gen wor­den. Op de laat­ste foto kan u de rea­li­sa­tie van deze mooie boom zien, een jaar na de snoeibeurt.

Zie ook ver­gun­nin­gen Heist-op-den-Berg.

Stand­plaats­ver­be­te­ring van een boom (Liri­o­den­dron Tuli­pi­fe­ra) te Lier

 

De door een para­si­tai­re schim­mel aan­ge­tas­te maar vita­le Liri­o­den­dron Tuli­pi­fe­ra werd niet afge­schre­ven, maar er werd een stand­plaats­ver­be­te­ring uit­ge­voerd. Tot op heden met suc­cess! Een jaar later zien we een fel toe­ge­no­men call­us­vor­ming van het aan­ge­tas­te stamdeel.

Zie ook ver­gun­nin­gen Lier.

Vel­len bomen te Keerbergen

 

Het vel­len van de bomen te Keer­ber­gen gebeur­de voor de heraan­leg van de tuin. Zoveel moge­lijk toe­komst­bo­men wer­den behou­den en de aan­ge­tas­te bomen met gro­te kans op stam- en kroon­breuk wer­den ver­wij­derd. Lees hier meer over deze realisatie.

Zie ook ver­gun­nin­gen Keer­ber­gen.

Uif­re­zen van boom­stron­ken te Ant­wer­pen, Ber­chem, Wil­rijk, Put­te, Beerzel, …

 

Op velen plaat­sen wer­den door ons stron­ken (boom­stron­ken) uit­ge­freesd en werd er al dan niet terug inge­zaaid met gazon (in samen­spraak met onze klan­ten). Wenst u een super keu­ri­ge afwer­king, dan bent u bij ons aan het juis­te adres!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
 Bel ons - geheel vrijblijvend
back to top button