Geschatte lees­tijd: < 1 minuut

Wat betekent apicaal in de kroonarchitectuur?

Wat betekent apicaal in de kroonarchitectuur van bomen?

 

Apicaal in de kroon­ar­chi­tec­tuur van bomen ver­wijst naar alles wat gere­la­teerd is aan de top of het hoog­ste punt van de boom. Met name de groei­punt of apex.

In de con­text van bomen, houdt api­ca­le groei in dat de ont­wik­ke­ling en uit­brei­ding van de boom voor­na­me­lijk wordt geleid door het api­ca­le meris­teem, een regio van actie­ve cel­ver­de­ling die zich aan de uiter­ste top van de stam en tak­ken bevindt.

Apicale domi­nan­tie is een gere­la­teerd con­cept, waar­bij het api­ca­le meris­teem de groei van zij­tak­ken onder­drukt door de pro­duc­tie en het trans­port van groei­hor­mo­nen zoals auxi­nes. Dit zorgt ervoor dat de boom voor­na­me­lijk in de hoog­te groeit, met een cen­tra­le lei­der of hoofd­stam die de groei­rich­ting bepaalt, ter­wijl de groei van zij­tak­ken wordt beperkt.

In de kroon­ar­chi­tec­tuur speelt de api­ca­le groei een cru­ci­a­le rol bij het bepa­len van de vorm en struc­tuur van de boom.

Bomen met een ster­ke api­ca­le domi­nan­tie heb­ben vaak een meer pira­mi­da­le of kegel­vor­mi­ge kroon. Terwijl bomen waar­bij de api­ca­le domi­nan­tie is ver­min­derd of onder­bro­ken door bescha­di­ging of snoei­en, een meer afge­ron­de of sprei­den­de kroon­vorm kun­nen ont­wik­ke­len door de toe­ge­no­men groei van zijtakken.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart