email-GSM-foto's-realisaties-contactformulier-routebeschrijvingen

Een gevaarlijke boom? Kappen of snoeien? Vraag ons advies.

Bomen zijn groot en lijken erg sterk. Dit is ook zo, maar ze zijn ook erg gevoelig en soms zwak. Wanneer ze aangetast worden door een parasitaire schimmel verliezen ze hun mechanische sterkte en kunnen ze plots gevaarlijk worden.

Een parasitaire schimmel gebruikt de bouwstenen van het hout van de boom als voeding, waarna de sterkte van het hout verdwijnt en de boom kan breken. Een gevaarlijke boom kan plots omvallen, met alle gevolgen van dien. In 2017 is door een spijtig gebeuren er een dodelijk slachtoffer gevallen door een omver gevallen boom. Op zijn minst kan gezegd worden dat dit een gevaarlijke boom was.

Hoe een gevaarlijke boom herkennen? Vraag steeds ons advies.

Er zijn vele zaken die een boom gevaarlijk kunnen maken. Een boom kan ontwortelen, stambreuk krijgen, takbreuk hebben, stamvoetbreuk of wortelbreuk krijgen, openscheuren, om er maar een deel op te noemen.

Wanneer een boom getroffen is door een hevige windstoot zodat zijn wortles deels uit de grond komen of er grondscheuren optreden is dit vrij duidelijk dat er iets aan de gang is en dat de boom moet nagezien worden. Dit is visueel erg goed waarneembaar.

Bij een parasitaire schimmelaantasting is dit darentegen niet altijd goed zichtbaar wat er gaande is, laat staan wat de juiste gevolgen gaan zijn van deze aantasting en wat er moet gedaan worden om de situatie van de gevaarlijke boom te neutraliseren op een weloverwogen en kostvriendelijke manier.

Een linde of beuk die aangetast is door korsthoutskoolzwam zal vrij traag aangetast worden. Maar deze bomen zullen op termijn steeds gevaarlijk worden en omvallen als u ze niet tijdig velt. Een aantasting door honingzwam bij een inlandse eik zal de boom doden op termijn, maar er zal meestal een stabiel lijk achterblijven.

Het hangt dus van boomsoort tot boomsoort en van schimmelinfectie tot schimmelinfectie af wat de gevolgen zullen zijn en wat er kan en moet gebeuren, zowel op korte als op lange termijn.

Omwille van al deze moeilijke materie, vraagt u best zo spoedig mogelijk om ons advies en laat u best uw boom inspecteren.

Naast aantastingen kan een boom ook een mechanisch probleem krijgen, door bijvoorbeeld overgewicht van bepaalde takken of zijn kreun. Het herkennen van deze takken en kruindelen is specialistenwerk en laat u gerust aan ons over. Wij geven u hier erg graag het juiste advies. Soms kunnen, met een vrij kleine ingreep, door te snoeien op de juiste plaats in de kruin (en ook op de juiste manier uiteraard), deze problemen al snel opgelost worden.

Ook deze problemen herkennen wij en zien wij snel aankomen, vraag daarom tijdig om ons advies.

Een gevaarlijke steeds boom kappen? Is snoeien ook mogelijk?

Een gevaarlijke boom hoeft niet steeds gekapt te worden, maar soms is het wel echt nodig. Laat het kappen van gevaarlijke bomen over aan ons. Neem zelf alstublief niet het risico; het kappen van bomen op zich is al gevaarlijk, laat staan het kappen van een gevaarlijke en/of aangetaste boom. Alleen met de juiste kennis mag hieraan begonnen worden.

Bomen met te zware kruin of te zware gesteltakken, die dreigen te breken of open te scheuren, kunnen geholpen zijn door ze te snoeien. De manier waarop gesnoeid wordt om het probleem op te lossen zal bepalen of de boom nog een langer voortbestaan heeft of niet.

Soms kan het plaatsen van kroonankers, kluitverankeringen of staalkabels (ter vervanging na restanten uit de oude boomchirurgie) soms een oplossing bieden, in combinatie met de aangepasten manier van snoeien.

Vraag steeds ons advies in deze complexe en moeilijke materie, zeker wanneer u oude en waardevolle bomen bezit. Tot ons spijt komen wij veel schrijnende situaties tegen, waar fouten gemaakt zijn tegen alle regels en kennis van het vak.

Regelgeving en wetgeving: acuut gevaar of een omgevingsvergunning

Er is een verschil tussen een situatie waarbij de boom kan geveld worden binnen enkele weken, of bij een situatie waarbij de boom onmiddellijk moet geveld worden omwille van veiligheidsredenen. Een dringende kap of acute kap mag uitgevoerd worden met de toestemming van de burgemeester. Verwittig ons best zo spoedig mogelijk via GSM, en vooreerst de gemeente of politie.

In de andere gevallen zal u vaak een kapvergunning of een omgevingsvergunning nodig hebben. U kan meer gedetailleerd verder lezen over vergunningen en veiligheid op onze aparte pagina.

Gevaarlijke boom: wat als de boom omgevallen is?

Voor het opruimen van de omgevallen boom kan u uiteraard ook bij ons terecht. Wij ruimen regelmatig omgevallen bomen op, zelfs op de meest moeilijke locaties, en dit piekfijn, en zonder bijkomende schade. Wij doen dit ook met een telescoopkraan; dit is voor ons geen probleem en soms beterkoop dan manueel, en zeker en vast veel sneller.

Facebook-Google+-icons

Copyright 2018 | Disclaimer en privacy (GDPR) | © Copyright | Webdesign by Ozalith.be


b-Tree Boomverzorging | Bareelstraat 76A | 2580 Beerzel | +32 495 53 60 80