Eigen­doms- en financieringsinformatie

Eigen­doms­in­for­ma­tie

 

De onder­ne­ming b‑Tree Boom­ver­zor­ging BV is een pri­véon­der­ne­ming met als rechts­vorm een Beslo­ten Ven­noot­schap en ze is geves­tigd te Beerzel.

 

 

Finan­cie­rings­in­for­ma­tie

 

De onder­ne­ming is ont­staan uit pri­vé­ka­pi­taal en geniet geen sub­si­dies, bui­ten een zeer beperk­te en regu­lie­re tege­moet­ko­ming via de Kmo-por­te­feuil­le voor bepaal­de zake­lijk gere­la­teer­de opleidingen.

 

 

Ga hier naar het over­zicht van al onze diensten.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart