email-GSM-foto's-realisaties-contactformulier-routebeschrijvingen

boom-snoeien-bomen-b-tree

Bomen snoeien, b-Tree boomverzorging voor alle soorten snoei.

Het snoeien van bomen vindt steeds zijn oorzaak bij de mens zelf. Voor het welzijn van de boom op zich is snoeien vaak niet nodig, echter zijn er situaties waar het niet anders kan (eveneens voor het welzijn van de boom).

Bij snoeiwerken handelen wij steeds in functie van het welzijn van de boom en zijn omgeving. Zo houden wij met tal van factoren rekening.

 • Is de boom voldoende vitaal om gesnoeid te worden?
 • Mogen we deze boom op dit moment van het jaar snoeien?
 • Hoe gaan we deze boom snoeien en wat wenst de klant?
 • Mogen we wel een grote tak afzagen tijdens het snoeien van de boom en wanneer of hoe doen we dit?
 • Zijn er omgevingsfactoren waarmee we rekening moeten houden?
 • Welk eindbeeld wenst u als klant?
 • Wat is het langetermijn resultaat?
 • Hoe dikwijls zal de boom de komende jaren door de huidige snoeibeurt opnieuw moeten gesnoeit worden?
 • ...

Echter, daar het samenleven van mens en boom zo goed mogelijk dienen op elkaar afgestemd te zijn voor beide partijen, is het dikwijls nodig een boom te snoeien. Vooral in bv. verstedelijkt gebied en in de nabijheid van woningen en gebouwen. Dit gebeurt dan ook best op een vakkundige manier, waarbij men rekening houdt met het tijdstip waarop een bepaalde soort mag gesnoeid worden, de >manier waarop een tak wordt afgezaagd, de diameter van de takken die men afzaagd, de huidige vitaliteit van de boom en nog veel meer.

In verstedelijkt gebied is een grote wens aan bomen en groen. Aanwezigheid van bomen brengt voor het verkeer dan weer hinder met zich mee. Het takvrij houden van de onderstam is hier een reden voor snoei.

Bij fruitbomen is de opbrengst dan weer belangrijk. Hier doet men geen vormsnoei, maar snoeit men in functie van de opbrengst.

Snoeien maakt verwondingen, hoe infecties en aantastingen voorkomen?

Als er aan een boom gesnoeid wordt, maakt men steeds verwondigen die de boom moet te boven komen door deze snoeiwonden af te grendelen, om zo infecties en aantastingen buiten te houden. Tevens zal de boom de wonden ook trachten af te dekken door wondovergroeiing (callusvorming). De afgrendeling en de wondovergroeiing kosten de boom extra energie. Daar er nu een deel van de energiereserves die de boom hiervoor moet aanspreken, ook in de afgesnoeide takken zit, kan je best inbeelden dat het in zeer veel gevallen niet goed is een boom te snoeien.

Als er dan toch dient gesnoeid te worden, om welke reden ook, is het erg belangrijk dat de takken op de juiste plaats, op de juiste manier en het juiste moment voor de juiste soort worden gesnoeid. Ook de manier van ontsmetten van het snoeigereedschap is erg belangrijk om infecties of aantastingen te voorkomen

Wanneer een boom snoeien? Beste snoeitijdstip voor bomen.

Het beste snoeitijdstip voor de meeste loofbomen en coniferen (opgelet er zijn veel uitzonderingen!) is de late lente of zomer. De afgrendeling van de snoeiwonden is dan veel actiever, met veel minder kans op infecties of aandoeningen achteraf. Noch tijdens de bladvorming (begin lente) als tijdens de bladval (herfst) is het aangewezen te snoeien. De boom doet dan een beroep op zijn energiereserves, die hij dan minder ter beschikking heeft om aan wondafdichting te doen.

Rond het snoeitijdstip bestaan zeer veel misverstanden, vooral met als oorzaak wanneer er tijd ter beschikking is in de agenda’s (meestal de herfst-winterperiode wanneer er minder werk is voor groendiensten).

Andere zaken die het snoeitijdstip bepalen zijn: het soort snoei (zie hierna), bloedingsgevoeligheid van de boomsoort, bloeitijdstip (bij sierbomen bv.), weersgesteldheid en temperatuur (vriesweer?) en doel van de snoei.

boom-snoeien-bomen-b-tree

Soorten "snoei" voor het snoeien van bomen.

Er zijn veel verschillende soorten snoei. Het is de kennis van uw boomverzorger om te weten welk soort snoei uw boom nodig heeft om het gewenste eindbeeld te bereiken en uw boom gezond te houden:

 • begeleidingssnoei
 • bemantelingssnoei
 • uitlichten kroon
 • innemen kroon
 • takvrij houden onderstam
 • tijdelijke kroon
 • onderhoudssnoei
 • probleemtakken (uitgescheurende, dode, aangetaste takken, elleboogtakken, te dikke of groeikrachtige takken, wrijf- en schuurtakken)
 • opbrengstsnoei bij fruitbomen

Wenst u uw boom of bomen vakkundig te laten snoeien? b-Tree boomverzorging is er voor al uw snoeiwerken.

Contacteer ons vandaag nog.

 

 

Top

 

 
Facebook-Google+-icons

Copyright 2018 | Disclaimer en privacy (GDPR) | © Copyright | Webdesign by Ozalith.be


b-Tree Boomverzorging | Bareelstraat 76A | 2580 Beerzel | +32 495 53 60 80