Veiligheid in boomverzorging: onze TOPPRIORITEIT

en groot deel van ons werk is jouw en onze veiligheid garanderen. Daarom werken wij in elke situatie volgens de regels van de kunst en met de juiste, actuele knowhow. Want alleen met veilig werk kunnen wij goed werk leveren. Daarom zijn wij heel trots dat wij sinds 2012 ongeval- en schadevrij zijn.

Maak nu een afspraak met b-Tree boomverzorging om uw bomen op een veilige manier te laten vellen of kappen.

3 European Chainsaw Certificates, de bekwaamheidsattesten

Bomen vellen betekent werken met zware machines en kettingzagen en dat vraagt om de juiste vaardigheden en bekwaamheidsattesten.

Ernstige ongevallen met kettingzaag

Ieder jaar gebeuren er steeds vele en ernstige ongevallen met kettingzagen tijdens het kappen van bomen. Zowel in België als in de rest van Europa en gans de wereld. Tot ons spijt ook geregeld met dodelijke afloop. Dit zowel in de bosbouw, als bij boomverzorging en particulieren thuis tijdens occasioneel gebruik van de kettingzaag.

Meldingen van ongevallen door klanten

Uit de vele gesprekken met onze klanten is gebleken dat velen een verhaal kunnen vertellen van iemand die ze kennen uit hun vriendenkring, buren of familie die ooit een ongeval of bijna-ongeval heeft gehad met een kettingzaag.

Europees certificeringssysteem voor kettingzaaggebruikers – ECS

Daarom heeft Europa een certificeringsysteem voor kettingzaaggebruikers ontwikkeld samen met kettingzaagexperts uit heel Europa om de veiligheid te verbeteren en ongevallen te voorkomen. Deze kennis en de eraan verbonden examens om de kennis en vaardigheden van de kettingzaaggebruiker te kunnen testen, zijn ondergebracht in de European Chainsaw Standards.

Deze ECS-standaarden (European Chainsaw Standards) liggen erg hoog, dit om ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen. Deze zijn dan ook heel erg nauwkeurig gekend en worden door b-Tree en ons team elke dag opnieuw toegepast in het veld.

ECC-certificaten b-Tree boomverzorging

Voor ieder ECC-certificaat dient telkens een geslaagd en geregelementeerd examen te worden afgelegd.

Op de website van Ecopedia kan u alles vinden over deze ECS (European Chainsaw Standaards) en de ECC’s (European Chainsaw Certificates).

Bert Janssens van b-Tree boomverzorging beschikt over een ECC1, ECC2 en ECC3 certificaat. Tevens zal hij in 2018 zijn examen doen voor zijn ECC-4 certificaat.

Atlijd de juiste PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een “must” in ons vak. Een doordachte keuze voor de beste helmen, brillen, werkbroeken met zaagbescherming, handschoenen, communicatie middelen, en vele zaken meer worden in topconditie gehouden om ons iedere dag opnieuw de maximum bescherming te geven.

Training en opleiding, de juiste mentaliteit, het juiste inzicht, het delen van kennis

Enkel wanneer de kennis en de juiste mentaliteit aanwezig is, bij iedereen in ons team en iedereen het zelfde einddoel nastreeft; nl. iedere dag een werkdag zonder ongevallen neerzetten bij de klant, kan er een goed veiligheidsresultaat worden neergezet. Opleiding en training zijn dan ook een belangrijk deel van onze inzet.

Jouw boomverzorger met een VOL VCA-certificaat

Zaakvoerder Bert Janssens behaalde in 2011 zijn VOL VCA-certificaat – ofwel het certificaat van Veiligheid Voor Operationeel Leidinggevenden.

Het VOL Vca-certificaat van zaakvoerder Bert Janssens

 

 

De juiste vergunningen: één boom of meerdere bomen kappen of snoeien? Waar een haag aanplanten?

Een boom snoeien of een boom vellen (kappen)? De wetgeving rond bomen is bijzonder complex. Je moet rekening houden met de federale wetten, de gemeentewetten, het veldwetboek, het natuurdecreet, verordeningen, bosdecreet, BPA’s, RUP’s, politiereglement, … Bovendien staan er zware boetes op het kappen of vellen van bomen zonder vergunning.

Waar mag je een haag of een hoogstammige boom of struik aanplanten ten opzichte van de perceelsgrens?

Weet jij wat mag en niet mag en welke vergunningen je nodig hebt? Of zie je door de bomen het bos niet meer? Vraag dan raad aan jouw boomverzorger b-Tree.

Wij helpen je graag op weg; lees hieronder verder over de vele reglementerigen en wetgevingen.

 

Zo zijn er verschillende reglementeringen rond het kappen van bomen, afhankelijk van de standplaats van de boom en de situatie:

  • staat de boom in een bos?
  • staat deze niet in een bos?
  • betreft het een hoogstammige boom?
  • maakt de boom deel uit van een bomenrij of bomengroep?
  • staat de boom al dan niet in agrarisch gebied?

Het is allemaal verschillend en zal het best allemaal uitzoeken.

Zo heeft u bijvoorbeeld een kapmachtiging nodig wanneer u een boom zou vellen in een bos en als het niet over een ontbossing gaat. Voor een ontbossing heeft u darentegen een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Wenst u een hoogstammige boom te vellen die geen deel uitmaakt van een bos is de algemene regel dat u een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft indien de boom op 1 meter hoogte (ten opzichte van het maaiveld) een omtrek heeft van 1 meter of meer.

Wanneer de boom echter op minder dan 15 meter van uw woning staat is er, in sommige gevallen, vrijstelling van vergunning.

Een boom die in een natuurgebied of agrarisch gebied staat, behoort dikwijls tot de kleine landschapselementen en het kan verboden zijn deze boom te rooien, tenzij mits een geldige natuurvergunning.

Naast vrijstellingen hebben de lokale overheden, steden en gemeenten ook de mogelijkheid verstrengingen op te leggen. Raadpleeg daarom eerst uw lokale overheid voor de correcte vergunning vooraleer een boom te kappen. Op deze pagina vind u nog bijkomende informatie over een vergunning voor het kappen van bomen.

Wenst u dit kluwen van vergunningen zelf niet uit te zoeken, dan doen wij dit met plezier voor u. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.

 

Reglementeringen vergunning voor het kappen, vellen of rooien van bomen

Zoals hierboven beschreven zijn er vele reglementeringen en wetgevingen van toepassing rond de vergunning voor het kappen van bomen. Hieronder een lijst van enkele voorname bronnen rond deze reglementeringen:

Bomen vellen of kappen langsheen de spoorweg? U weet geen raad, wij wel

U heeft een bos of tuin met een strook bomen, gelegen langsheen de spoorweg. De diensten van de NMBS schrijven u aan dat u verantwoordelijk bent voor de bomen op uw perceel en vragen om ze te kappen…

U bent inderdaad verantwoordelijk voor de bomen die op uw eigendom staan en u dient te handelen als “goede huisvader”. Dit wil onder andere zeggen dat u er moet zorg voor dragen en ongevallen met bomen dient te voorkomen.

Betekend dit nu dat u alle bomen zoomsgewijs dient te laten vellen of kappen? Neen, uiteraard niet. Wij kunnen voor u perfect de zieke, aangetaste en/of gevaarlijke bomen selecteren op basis van onze VTA-controle. De “toekomst bomen” kan u dan gerust behouden en u dient niet al uw bomen te laten kappen. Zo kan het heel wat beterkoop, met behoud van een heel deel van uw bomen!

Twijfel niet en vraag raad aan jouw boomverzorger b-Tree. Bel vrijblijvend naar b-Tree!

Overhangende takken en uw buren, ruzie hoeft echt niet!

Wanneer er van bomen takken overhangen tot bij de buren, ontstaat er soms een onenigheid. De ene ziet graag mooie bomen en denkt dat het verwijderen van de takken slecht is voor zijn bomen, de andere heeft overlast van de overhangende takken en krijgt bijvoorbeeld onvoldoende licht of overlast door de vallende bladeren of vruchten.

Er hoeft geen conflict te zijn. Er zijn tal van oplossingen om iedereen gelukkig te stemmen.

In het veldwetboek staat beschreven “Degene over wiens eigendom takken van bomen van een nabuur hangen, kan de nabuur noodzaken die takken af te snijden.”. Er zal dus iets dienen te gebeuren… dat is duidelijk.

Wij kunnen op vakkundige manier de correcte snoeiwijze toepassen en dit op het correcte moment, zodat uw bomen geen schade zullen ondervinden van de snoei en de bomen op termijn terug zullen uitgroeien met een mooie evenwichtige kruin die toch heel wat kleiner is een geen overlast meer zal vormen voor uw buren.

Wij bemiddelen vaak en veelal met een groot succes, door alle betrokkenen goed en correct te informeren en een lange termijn oplossing aan te bieden. Twijfel niet om ons te contacteren voor advies of het uitlichten van uw bomen of het uitvoeren van een kroonreductie. Bel nu nog!

“Degene op wiens erf wortels doorschieten, mag ze aldaar zelf weghakken.” – Opgelet: dit kan niet zomaar. En het zou u veel geld kunnen kosten.

In het veldwetboek staat beschreven dat “Degene op wiens erf wortels doorschieten, mag ze aldaar zelf weghakken.”. Dit zouden wij niet zomaar doen.

Het veldwetboek dateert oorspronkelijk van 7 oktober 1886 en beschrijft vooral regels betreffende nabuurschap. Naast het veldwetboek is er ook een Burgerlijk wetboek dat zegt “Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.”. Dit is al heel wat anders.

Wanneer een wortel van een boom gekapt wordt, zal er aantoonbare schade ontstaan aan de boom. Deze schade staat in verhouding tot de waarde van de boom.

Heeft u een probleem met doorschietende wortels van een boom van de buren, neem contact op met b-Tree en laat u correct adviseren om het probleem oordeelkundig aan te pakken. Wij kunnen de wortels misschien herleiden naar een andere plaats, of een wortelvoorbereiding uitvoeren, zodat deze kunnen ingekort worden, zonder schade te veroorzaken aan de boom.

Is er daarentegen een grote wortel van een monumentale boom beschadigd, laat ons dan spoedig een VTA-controle uitvoeren en een taxatie rapport opstellen, zodat u achteraf de schade kunt verhalen op diegene die de wortel gekapt heeft. Vergis u niet: een solitaire beuk met een stamomtrek van om en bij de 3 meter in een bebouwde kom kan al snel een waarde van € 18.000 hebben… Een boom heeft wel degelijk een waarde.

Twijfel niet en vraag raad aan jouw boomverzorger b-Tree. Bel nu nog vrijblijvend naar b-Tree: 0495-53 60 80

Vergunningen van steden en gemeenten in de regio groot Antwerpen tot Brussel

Hieronder vind u een zeer uitgebreide lijst van al de gemeenten en steden en de informatiebronnen die zij ter beschikking stellen rond vergunningen voor het kappen of vellen van bomen op hun grondgebied. Er zijn dikwijls verstrengingen ten opzicht van de overkoepelende (federale) wetgeving. Contacteer steeds uw lokale overheid vooraleer beslissingen te nemen of werken te starten.

Aarschot (Aarschot, Gelrode, Langdorp en Rillaar)

Antwerpen (Berendrecht, Zandvliet, Lillo, Deurne, Borgerhout, Merksem, Ekeren, Berchem, Wilrijk en Hoboken)

Berlaar (Berlaar en Gestel)

Bonheiden (Bonheiden en Rijmenam)

Boortmeerbeek (Boortmeerbeek, Hever-Schiplaken)

Brasschaat

Brussel (Laken, Neder-Over-Heembeek, Haren)

Op de website van Brussel zelf vind je niet onmiddellijk iets over de wetgeving over bomen of vergunningen betreffende het vellen, snoeien of planten van bomen. Echter op de stedenbouwkundige website van het Brussels Hoofdstedelijk gewest wel.

De Pinte (Zevergem)

Duffel

Edegem

Elsene

Etterbeek

Grobbendonk (Grobbendonk en Bouwel)

Haacht (Haacht, Tildonk en Wespelaar)

Halle (Halle, Buizingen, Lembeek, Lubbeek)

Heist-op-den-Berg (Heist-op-den-Berg, Heist-Goor, Zonderschot, Booischot, Pijpelheide, Hallar, Itegem, Schriek, Grootlo, Wiekevorst)

Herentals (Morkhoven en Noorderwijk)

Hove

Hulshout (Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek)

Kappelle-op-den-Bos (Kappelle-op-den-Bos, Nieuwenrode en Ramsdonk)

Keerbergen

Kraainem

Leuven

Lier (Lier en Koningshooikt)

Linkebeek

Mechelen (Mechelen, Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en Walem)

Meise

Nijlen (Bevel en Kessel)

Oud-Heverlee

Putte (deelgemeenten Putte, Beerzel, Grasheide en Peulis)

Rumst (Rumst, Reet, Terhagen)

Schilde (‘s-Gravenwezel)

Schoten

Sint-Genesius-Rode

Sint-Katelijne-Waver (deelgemeenten Sint-Katelijne-Waver en Onze-Lieve-Vrouw-Waver)

Sint-Martens-Latem (Deurle)

Sint-Pieters-Leeuw (Oudenaken, Sint-Laureins-Berchem, Ruisbroek en Vlezenbeek)

Sint-Pieters-Woluwe

Terhulpen (La Hulpe)

Tremelo (Baal en Ninde)

Ukkel

Waterloo

Watermaal-Bosvoorde

Westerlo (Westerlo, Oevel, Tongerlo, Zoerle-Parwijs, Heultje, Oosterwijk, Voortkappel)

Willebroek (Willebroek, Blaasveld, Heindonk, Tisselt)

Zandhoven (Massenhoven, Viersel, Pulderbos en Pulle)

Zaventem (Nossegem, Sint-Stevens-Woluwe, Sterrebeek)

Zemst (Zemst, Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart