Onze stronkenfrees voor het uitfrezen van stronken of stobben
Uitfrezen boomstronken van paardenkastanje te Ukkel
uitfrezen boomstronk in gazon
herstellen gazon na verwijderen boomstronk

Boom stron­ken uit­fre­zen, stob­ben en wor­tels verwijderen

 

 

b‑Tree Boom­ver­zor­ging kan u van dienst zijn met het pro­fes­si­o­neel uit­fre­zen van boom­stron­ken of stob­ben en het ver­wij­de­ren. Ook de wor­tel­aan­zet­ten en gestel­wor­tels wor­den mee weg gefreesd als u dat wenst. Een stronk ver­wij­de­ren met een stron­ken­frees is gevaar­lijk! Laat het aan b‑Tree over.

Na het vel­len van een boom blijft er steeds een stronk, boom­stronk of stob­be ach­ter in de bodem. Het uit­fre­zen van de boom­stron­ken is dan vaak nut­tig of nood­za­ke­lijk. Hier zijn ver­schil­len­de rede­nen voor:

  • plaats maken voor het aan­plan­ten van een nieu­we boom,
  • plaats maken voor het aan­plan­ten van perken,
  • het ega­li­se­ren van een gras­veld waar­in een boom stond,
  • plaats maken voor de aan­leg van een ter­ras, zwem­bad, tuinhuis, …
  • het niet ach­ter­la­ten van een voe­dings­bo­dem voor para­si­tai­re schim­mels, die dan de ande­re bomen kun­nen aantasten,

Vraag hier zeker het advies van b‑Tree Boom­ver­zor­ging, wan­neer u best de boom­stron­ken laat ver­wij­de­ren of frezen.

Wij kun­nen met onze stron­ken­frees stob­ben uit­fre­zen tot 50 cm diep en als u wenst dat wij ook de wor­tels fre­zen is dat geen probleem.

 

 

Frees­res­ten afvoe­ren na het uit­fre­zen stronken

 

Na het fre­zen van boom­stron­ken van aan­ge­tas­te bomen, is het best de frees­res­ten af te voe­ren. Dit om zo wei­nig moge­lijk aan­ge­tast mate­ri­aal ach­ter te laten in uw tuin. Door het aan­ge­tast mate­ri­aal te ver­wij­de­ren, is de infec­tie­druk naar ande­re bomen kleiner.

Ook kan u er nadien gemak­ke­lij­ker nieu­we bomen aanplanten.

U kiest uiter­aard of wij de frees­res­ten (hak­sel­hout) al dan niet afvoeren.

 

 

Wor­tels ver­wij­de­ren met kraan en rip­per­tand na fre­zen stronken

 

Na het vel­len van meer­de­re bomen, kun­nen wij ook de stron­ken en wor­tels ver­wij­de­ren met onze kraan en wor­tel­tand (rooi­tand of rippertand).

Nadien voe­ren wij alles net­jes af met onze kraan, sor­teer­grij­per en con­tai­ner. Soms is het snel­ler wer­ken met een kraan en rip­per­tand, dan het fre­zen van de stron­ken met een stronkenfrees.

Ook gro­te stob­ben kun­nen wij met onze kraan en wor­tel­tand effi­ci­ënt en keu­rig verwijderen.

 

Vraag nu uw bes­te prijs voor het hak­se­len van tak­ken, uit­fre­zen van stron­ken, afvoe­ren van groen­res­ten of ande­re werken.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
back to top button