email-GSM-foto's-realisaties-contactformulier-routebeschrijvingen

Onze realisaties van bomen snoeien, bomen vellen en andere boomverzorgingswerken.

Info: geef de pagina even tijd om te laden (deze bevat veel foto's).

Voor het kappen of vellen van uw bomen of het snoeien van uw bomen, alsook alle andere boomverzorgingswerken kunnen wij u steeds verder helpen met onze brede waaier aan kennis en middelen.

Na het luisteren naar uw noden en doelstellingen, het correct beoordelen van de situatie en het geven van het juiste advies, bieden wij u de meest efficiënte oplossing aan die wij met u in detail bespreken.

Bij iedere realisatie die u hieronder kunt zien, werd alles grondig en duidelijk overlegd met wat de klant wenste en ook zo uitgevoerd.

Maak nu een afspraak voor een vrijblijvende offerte.

 

Snoeien boom (treurwilg) te Heist-op-den-Berg

Deze treurwilg werd te groot voor de tuin en werd herknot. Om de boom te kunnen snoeien moesten grote takken afgevangen worden. Op de laatste foto kan u de boom zien een jaar na de snoeibeurt.

'.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].'

Standplaatsverbetering van een boom (Liriodendron Tulipifera) te Lier

De door een parasitaire schimmel aangetaste maar vitale Liriodendron Tulipifera werd niet afgeschreven, maar er werd een standplaatsverbetering uitgevoerd. Tot op heden met success! Een jaar later zien we een fel toegenomen callusvorming van het aangetaste stamdeel.

'.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].'

Vellen bomen te Keerbergen

Deze bomen werden geveld voor heraanleg van de tuin. Zoveel mogelijk toekomstbomen werden behouden en de aangetaste bomen met grote kans op stam- en kroonbreuk werden verwijderd.

'.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].'

Uifrezen van boomstronken te Antwerpen, Berchem, Wilrijk, Putte, Beerzel, ...

Op velen plaatsen werden door ons stronken (boomstronken) uitgefreesd en werd er al dan niet terug ingezaaid met gazon (in samenspraak met onze klanten). Wenst u een super keurige afwerking, dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Maak nu een afspraak voor een vrijblijvende offerte.

'.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].'

Vellen bomen te Schilde

Enerzijds werden bomen (sparren) geveld als dunning in deze parktuin, ten voordele van het inlands loofhout. Anderzijds werden bomen die dreigden in het open water te vallen, geveld en weggetakeld. Deze laatste werden met touw- en winchtechnieken uit het water getakled. De takken werden gehakseld, en het stamhout werd verzaagd tot pasklaar brandhout voor de klant.

'.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].'

Snoeien en vellen bomen te Geel langsheen de weg (met hoogtewerker)

Voor het bekomen van een zeer grote vrije doorgang langsheen de openbare weg naar het kanaal, werden enkele bomen geveld en andere gesnoeid. Dit was nodig om een speciaal transport van een zeer grote industriële ketel over de weg mogelijk te maken. Er werd een compensatievergoeding betaald aan de overheid om enkele bomen te mogen vellen (voorwaarden kapvergunning).

'.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].'

Demonstratie veilig vellen van een boom te Putte (Natuurpunt)

Op vraag van de Natuurpunt-vereniging te Putte (en Beerzel) werd een demonstratie gegeven over het veilig vellen van een boom. De velling van de Amerikaanse eik maakte deel uit van het bosbeheerplan (verwijderen invasieve bomen).

Tijdens de demonstratie van het veilig vellen, werd over alle stappen van de velling uitgebreid uitleg gegeven aan de leden van Natuurpunt.

Volgende stappen kwamen aan bod: het inspecteren van de te vellen boom, het nagaan van de aanwezigheid van de vergunning om te mogen kappen, natuurlijke valrichting van de boom, gewenste valrichting van de boom, het bespreken van de mogelijke vel methoden, het controleren van de kettingzaag, het controleren van de benodigde PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) en hun staat, het vrijmaken van de werkomgeving, het kiezen en vrijmaken van de vluchtwegen, het maken van de valkerf, het verwittigen van omgeving juist voor de velling plaatsvindt, het maken van de velsnede, het onttakken van de stam en tenslotte het opruimen van de werkomgeving.

'.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].'

Vellen van een aangetaste boom (paardenkastanje) te Berchem

Een door honingzwam aangetaste en verzwakte paardenkastanje werd geveld omwille van veiligheidsredenen. De paardenkastanje was tevens getroffen door bloedingsziekte, wat wees op verzwakking. Nadien werd de boom slachtoffer van honingzwam, welke parasitaire schimmel de boom reeds stevig had aangetast aan de stamvoet.

De aanleg van verharding rondom de boom (en over gans de wortelzone van de boom) is deze boom fataal geworden.

'.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].'

Vellen van een boom te Heist-op-den-Berg

Ook hier betreft het een paardenkastanje die door honingzwam stevig was aangetast. Ook hier moest de boom gekapt worden omwille van veiligheidsredenen.

'.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].'

Vellen van een boom te Hever (Boortmeerbeek)

Een zeer grote Amerikaanse eik welke door een reuzenzwam (parasitaire zwam) werd aangetast en volledige topsterfte vertoonde, werd om veiligheidsredenen gerooid (geveld). Na de velwerken werd de stronk uitgefreesd, en bleek dat meerdere gestelwortels reeds hellemaal waren aangetast.

'.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].'

Vellen van een boom (aangetaste Fraxinus) te Mol

De es (Fraxinus Excelsior) die door honigzwam in de stamvoet volledig was aangestast en uitgehold, werd gekapt omwille van veiligheidsredenen. Daar deze boom een zware scheefstand had, en dit in de richting van een openbaar wandelpad waar dagelijks (ook bij slecht weer) wandelaars passeren, werd in samenspraak met de lokale politie en burgemeester de noodvellingsprocedure toegepast. Op de laatste foto's kan u naast de holte ook zien dat reeds meer dan 50% van de houtsterkte is verdwenen (u ziet dit aan de demarcatiezone of afgetekende lijn in het hout). Nog lager naar het maaiveld toe, was er nog minder gezond hout over (werd gemeten met prikstok).

'.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].'

Vellen van een boom (aangetaste Amerikaanse vogelkers of Prunus Serotina) te Tremelo

De Amerikaanse vogelkers behoort tot één van onze meest invasieve boomsoorten. Dit exemplaar werd jaren geleden ter hoogte van de stamvoet erg zwaar gesnoeid (erg foute actie). Deze grote snoeiwonde was geïnfecteerd geraakt door zwavelzwam (te zien aan het vruchtlichaam en de in het hout aanwezige myceliumplaten van de zwavelzwam). Omwille van veiligheidsredenen moest de boom geveld worden.

'.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].'

Snoeien van bomen (bol-esdoorn en beuk) te Hever-Schiplaken (Boortmeerbeek)

Na achterstallige snoei werden deze bomen opnieuw in vorm gesnoeid.

'.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].' '.$image['title'].'

Top

Facebook-Google+-icons

Copyright 2018 | Disclaimer en privacy (GDPR) | © Copyright | Webdesign by Ozalith.be


b-Tree Boomverzorging | Bareelstraat 76A | 2580 Beerzel | +32 495 53 60 80