Grote boom vellen in kleine stadstuin

Prijs boom snoei­en of vel­len – Onli­ne offerte

 

 

Prijs boom snoei­en of vel­len, vraag hier onli­ne uw offer­te aan

 

b‑Tree biedt u graag een een­vou­di­ge manier aan om een offer­te aan te vra­gen, zodat u snel de prijs weet om een boom te snoei­en of te vel­len. Daar­om heb­ben wij een onli­ne invul­for­mu­lier voor­zien waar u al uw gevens kan mede­de­len en vra­gen kan stellen.

 

 

De prijs om een boom te snoei­en of vel­len hangt af van de stand­plaats (loca­tie)

 

De prijs om een boom te snoei­en of vel­len die vrij staat en die gema­ke­lijk bereik­baar is, zal goed­ko­per zijn dan een boom die inge­slo­ten staat tus­sen gebou­wen en die moei­lijk bereik­baar is.

Als alle tak­ken vrij kun­nen val­len, zon­der scha­de te maken aan de omge­ving en er moe­ten dus geen tak­ken met een touw afge­van­gen wor­den, zal het werk snel­ler gedaan zijn. En min­der werk­uren bete­kent een lage­re kostprijs.

 

Om de prijs zo goed moge­lijk te kun­nen inschat­ten vra­gen wij onder­staand offer­te for­mu­lier zo vol­le­dig en accu­raat moge­lijk in te vul­len. Indien er ech­ter zaken zijn waar­aan u twij­felt, ver­meldt dit dan gerust in het vak “Bij­ko­men­de infor­ma­tie of vragen”.

 

For­mu­lier onder constructie

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
 Bel ons - geheel vrijblijvend
back to top button