Hakselen takken
Hakselen takken in kleinere tuin met kleine maar krachtige hakselaar

Tak­ken hak­se­len, hak­sel­hout afvoe­ren of net­jes aan uw planten

Snoei­wer­ken en vel­lings­wer­ken bren­gen heel wat hout en tak­ken met zich mee. Maar wees gerust. Wij hak­se­len alle tak­ken, van klein tot groot, zoals u dat zelf wenst. En wij heb­ben drie hak­selaars van klein tot groot. Voor ieder hak­sel­werk een gepast toe­stel. Voor in de klei­ne stads­tuin te hak­se­len tot de gro­te hak­sel­wer­ken in het bos.

Indien u wenst dat wij de dik­ke tak­ken en het stam­hout ver­za­gen tot brand­hout, zodat u dit kunt gebrui­ken voor een gezel­li­ge kou­de win­ter­avond, dan doen wij dit met ple­zier. Boven­dien ver­za­gen wij het brand­hout op maat zodat het voor jouw kachel of open haard geschikt is.

Wij kun­nen het hak­sel­hout, als u dit wenst, tus­sen uw plan­ten voe­ren in uw tuin. Dit is erg goed voor de bodem. Dit is op ter­mijn de bes­te voe­ding voor uw plan­ten. En het behoudt het vocht in de bodem tij­dens een hete zomer­pe­ri­o­de. Ook na het plan­ten van bomen of strui­ken is het erg aan­ge­we­zen om de bodem errond te bedek­ken met hak­sel­hout. Hier­door zal de stand­plaats van de boom ver­be­te­ren. Lees hier­over zeker meer in onze rubriek over stand­plaats­ver­be­te­ring voor bomen.

Als u ech­ter wenst dat wij na het hak­se­len alles afvoe­ren is dit ook geen pro­bleem. Ofwel voe­ren wij klei­ne­re hoe­veel­he­den vak­kun­dig af met onze aan­hang­wa­gen (5 m³). Ofwel voe­ren wij alles af met een container.

Als het gro­te­re wer­ken betreft voe­ren wij ook hout, hak­sel­hout en groen­res­ten vak­kun­dig af met onze kraan, sor­teer­grij­per en container.

Na het snoei­en van een boom en het vel­len van een boom, is de hoe­veel­heid tak­ken steeds gro­ter dan je op het eer­ste zicht denkt. De hoe­veel­heid tak­ken lij­ken steeds klei­ner als de boom nog recht staat of nog niet gesnoeid is… Geen nood, wij hak­se­len alles.

Stam­hout, tak­ken en stron­ken oprui­men of ver­wer­ken? Dat doen wij ook. En op ver­schil­len­de manieren:

  • Hak­se­len van tak­ken, groen­res­ten of snoei­hout tot bodembedekker
  • Tak­ken, hout, stam­men, snoei­sel of groen­res­ten afvoeren
  • Tak­ken en stam­hout ver­za­gen tot pas­klaar brandhout
  • Stam­hout en snoei­hout klie­ven tot brand­hout
  • Weg­fre­zen van stron­ken (of stob­ben) en wor­tels tot 40 cm diep
  • Uit­gra­ven van stron­ken, stob­ben en wor­tels ver­wij­de­ren met de kraan, sor­teer­grij­per en een rip­per tand zodat uw ter­rein er kraak net bij­ligt. Nadien voe­ren wij alles af met container.

Vraag nu uw bes­te prijs voor het uit­fre­zen van stron­ken, hak­se­len van tak­ken, afvoe­ren van groen­res­ten of ande­re werken.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
back to top button