Boomverzorging. Wat is dit precies?

Onder boomverzorging verstaat men het geheel van handelingen vanaf het plannen en aanplanten van bomen, het begeleiden en verzorgen tijdens de groei ervan vanaf hun jeugdfaze tot de volwassen en eindfaze, steeds met de maximale aandacht voor het welzijn van de bomen en hun omgeving.
Ook het uiteindelijk schadevrij verwijderen van een zieke boom, een boom in zijn eindfaze of een gevaarlijke boom behoort tot de boomverzorging.
De handelingen die wij in de boomverzorging aanbieden zijn advies, aanplanten, standplaatsverbetering en voedingskokers (voedingsdssondes) plaatsen, snoeien, vellen (en verzagen tot brandhout en/of klieven), hakselen, kroon-en kluitverankeringen plaatsen, verwijderen van klimplanten, verwijderen van dode en uitgescheurde takken, het uitfrezen van stobben of stronken (resterende stronk na een velling), interventies na storm, afvoeren van het hout en de groenresten, verplantingen (klein en groot), uitvoeren van inspecties volgens de VTA-methode en MTA-methode en het opstellen van de VTA-rapporten, taxaties van bomen (waardebepaling), nader onderzoek zoals trekproef en resistografie en geluidstomografie.

Contacteer ons voor de beste zorgen voor uw boom.

Het snoeien van bomen als voorbeeld van boomverzorging.

Tijdens de groei van een boom is de begeleidingssnoei belangrijk om de gewenste grootte en vorm te bekomen en om in een vroegtijdig stadium probleemtakken te voorkomen.
Bij begeleidingssnoei, snoeit men kleiner takken en scheuten weg. Dit is gans anders bij onderhoudssnoei of achterstallige snoei.
Door een begeleidingssnoei uit te voeren (dit begint steeds vanaf een vroeg stadium in de jeugdfaze van de boom) wordt het risico op aandoeningen (infecties, schimmels, ..) bij het wegsnoeien van takken verkleind tov latere onderhoudssnoei of achterstallige snoei die ontstaat indien de begeleidingssnoei niet werd uitgevoerd. Bij de begeleidingssnoei, snoeit men enkel en alleen kleinere takken (kleiner in diameter), waardoor de snoeiwonden kleiner zijn en dus ook het risico op ziekten en aantastingen verkleint, wat het welzijn en de levenskansen van de boom op termijn vergroot.

Contacteer ons nu voor het tijdig snoeien van uw bomen.

 

Een aftakelende boom, wat kan b-Tree boomverzorging betekenen voor uw boom?

Als er perioden zijn dat een boom het moeilijk heeft, door blootstelling aan een strenge winter met langdurige en stevige vorst of door blootstellingen aan een heet en droog voorjaar of hete zomer, of door een infectie, kunnen er dikwijls maatregelen getroffen worden om de boom terug vitaler en krachtiger te maken. Hier is de kennis van de boomverzorger belangrijk om het gewenste resultaat te behalen. Een standplaatsverbetering bied dikwijls de oplossing.
Bomen die met de jaren sterk zijn afgetakeld door te beperkte doorwortelbare ruimte, ziekte of een parasitaire schimmelaantasting, kunnen gevoelig zijn aan windworp, stambreuk, of takbreuk en vormen dan een risico voor de mens en de omgeving.
Het vakkundig kunnen inschatten of een standplaatsverbetering nog zijn nut heeft, of niet meer aan de orde is omdat de boom bijvoorbeeld getroffen is door een agressieve zwakteparasiet is tevens de taak van b-Tree boomverzorging.
Investeer tijdig in een standplaatsverbetering of het plaatsen van voedingssonden als het voor de boom nodig is. Wacht niet tot het te laat is. U wenst toch ook niet te lang te wachten om een dokter te contacteren als u ziek bent.
b-Tree boomverzorging kan u daarbij het beste advies geven en de beste oplossingen aanbieden. Contacteer ons vrijblijvend.

 

Waarom wij vooral touwtechniek gebruiken in onze boomverzorging. Wat zijn de voor en de nadelen?

Bij het snoeien en verzorgen van bomen betreden wij deze hoofdzakelijk door gebruik te maken van touwtechnieken (rope access).
Waarom met behulp van touwtechnieken?
Wanneer bomen op een zeer moeilijke en slecht bereikbare plaats staan (bv. in een park, een bos of in een totaal ingesloten plaats) of wanneer er zich takken bevinden boven naastliggende gebouwen, daken, veranda’s is het vaak met de klassieke methoden onmogelijk om de werken op een kostvriendelijke en boomvriendelijke manier uit te voeren. Het gebruik van touwtechnieken heeft als grote voordeel dat er geen zwaar rollend materieel zoals bv. een hoogtewerker of kraan dient gebruikt te worden. Een hoogtewerker of kraan brengt in veel gevallen beschadigingen aan, aan het wortelstelsel van de boom en aan de omgeving zoals bv. opritten, ondergrondse leidingen, perken en gazon. Bij gebruik van zwaar rollend materieel treedt er een grote druk op, op de grond en dus ook het wortelstelsel van de boom wat verdichting van de grond geeft.

Door deze verdichting kunnen bomen en planten veel slechter bodemgassen uitwisselen met de omgeving wat tot zware schade leidt; zelfs tot het volledig afsterven toe. Dit proces kan zich over verschillende jaren spreiden.

Een tweede zeer groot voordeel van de touwtechnieken voor het betreden van de te snoeien en verzorgen bomen is dat de bast van de bomen niet beschadigd wordt t.o.v. betreding met klimsporen. Het betreden van bomen met klimsporen veroorzaakt kleine maar zeer vele put-beschadigingen in de bast van de boom. Deze put-beschadigingen vormen een ideale poort voor ongewenste schimmelinfecties (zwammen) en andere besmettingen. Schimmelinfecties kunnen aanleiding geven tot het inwendig wegrotten van de stam, wat een totaal verlies van de boom kan betekenen op termijn.
Voor de moeilijkst bereikbare plaatsen hebben wij een oplossing. Geef ons gerust een nieuwe uitdaging. We love it!

Contacteer ons nu voor een afspraak.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart