Boomtaxatie of waardebepaling van bomen.

Net zoals de waarde van vastgoed kan bepaald worden, kan ook de waarde van een boom bepaald worden. Een oude boom die een goede conditie heeft en te midden van een stadscentrum staat, zal algauw een hogere waarde hebben dan een zieke boom die aan een bosrand staat.

Vele factoren zullen de waarde van de boom bepalen; al deze punten bespreken wij hieronder in de uniforme methode.

De uniforme methode

Om iedereen toe te laten de waarde van een boom volgens een zelfde manier te bepalen is er met de jaren in de boomverzorgingswereld een methode ontstaan die het mogelijk maakt om de waarde van een boom nauwkeurig te bepalen; namelijk “de uniforme methode”.

Er wordt met volgende factoren rekening gehouden in de uniforme methode:
Over welke boomsoort gaat het? Van welke soort en varieteit moet de waarde bepaald worden?
Is de boom in goede of slechte conditie en wat is zijn vitaliteit?
Wat is de omtrek van de boom?
Waar is zijn standplaats; op het platte land, in een stadscentrum, in een bos, in een groep van meerdere bomen, al dan niet in een centrum, is de boom beeldbepalend voor de omgeving,… Hier zijn vele parameters die beken moetne worden.
Is het een boom met een enkele stam of heeft de boom meerdere stammen?
Een coëfficiënt die afhangt van de boomsoort en die jaarlijks verschillend kan zijn in het Vlaamse landsdeel.
Na het opmeten en schouwen (inspecteren) van de boom, al dan niet met nadere onderzoeken, afhankelijk van de toestand, en het beoordelen van alle standplaatsparameters, wordt een berekening gedaan van de waarde van de boom.
Vergewis u dat een boom een behoorlijke waarde kan hebben.
Zo hebben wij enkele jaren geleden een één meter dikke rode beuk getaxeerd in Zoersel, aan de rand van het dorp, net buiten de bebouwde kom die een waarde heeft meegekregen van € 17.218,00 . Onze expertise, bemiddeling en boomtaxatie heeft de burenruzie kunnen oplossen en een boombescherming was het resultaat (in plaats van een velling die werd geëist door de buren).
Rapport van waardebepaling van bomen
Na het berekenen van de waarde van uw boom (of ook meerdere bomen), stellen wij een gedetailleerd rapport op, met alle bevindingen, alsook alle berekeningen. Dit rapport leveren wij af met de hoogste zorg en is bruikbaar als stavingsmateriaal bij geschillen, rechtszaken of andere procedures.
Waarom een boomtaxatie laten uitvoeren of de waarde van uw boom bepalen?
Bomen groeien traag en het duurt erg lang vooraleer een boom groot en volwassen is. Bijna altijd meerdere generaties.
Tevens is een boom beeldbepalend voor de omgeving, zie maar naar een parktuin met solitaire bomen, een bomenrij in een dreef, of een boom langsheen de scheiding met een naastliggend perceel. Tevens geven bomen schaduw in de zomer, filteren ze fijn stof, stralen ze rust uit, huizen ze vogels, insecten, vlinders, vleermuizen en zijn ze ecologisch erg waardevol.
Wanneer uw boom dan zou beschadigd worden door:
aanrijding met een voertuig,
het weggraven van de wortels (waardoor de boom erg hoogstwaarschijnlijk een zo goed als onherstelbare infectie zal oplopen indien niet snel de juiste maatregelen worden genomen),
het snoeien van erg grote gesteltakken door onkundigen,
het snoeien van alle overhangende takken aan één zijde van de boom, eventueel zonder uw medeweten,
dan is het erg zinvol om over een waardebepaling van uw boom te beschikken.
Ook bij onteigeningen zal de overheid u slechts een kleine som trachten te betalen; echter door een juiste boomtaxatie uit te laten voeren en uw bomen naar juiste waarde te laten taxeren, kan u zich erg goed verdedigen tegen de lager aangeboden sommen. De waardebepaling volgens de uniforme methode wordt dan ook aanvaard op de rechtbanken en er zijn al vele uitspraken geweest in het verleden waar deze methode werd toegepast als standaard.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart